środa, 26 lutego 2020

Apelacja prokuratora w sprawie zabójstwa sprzed 20 lat

Apelacja prokuratora w sprawie zabójstwa sprzed 20 lat

Prokuratura Okręgowa w Słupsku złożyła do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku, na mocy którego Daniel M. został skazany m.in. za dokonanie zabójstwa swojej żony Angeliki J. na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator, zarzucając rażącą niewspółmierność orzeczonej kary, wniósł o zmianę wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku poprzez orzeczenie wobec Daniela M. za dokonanie zbrodni zabójstwa swojej żony kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Ustalenia śledztwa

Daniel M. został  oskarżony o dokonanie zabójstwa  swojej żony Angeliki J.,  a także o wyłudzenie alimentów na rzecz swojej małoletniej córki. Według ustaleń śledztwa, do zabójstwa Angeliki J. doszło 2 października 1998r.  w Debrznie w mieszkaniu zajmowanym przez oskarżonego oraz przez jego żonę. Tego dnia  Daniel M., po powrocie z pracy do domu, udusił swoją żonę kablem elektrycznym. Następnie zwłoki Angeliki J.  umieścił w torbie podróżnej, którą wraz z ciałem zakopał w pomieszczeniach piwnicznych zamieszkiwanego budynku w miejscu, w którym znajdowały się pozostałości średniowiecznej studni. Miejsce ukrycia zwłok Daniel M. wylał posadzką, a podłogę w całej piwnicy wyłożył cegłami. Po dokonanym zabójstwie Daniel M. utrzymywał, iż jego żona go porzuciła,  wyjechała do rodziny, a następnie za granicę.
Szczątki Angeliki J. ujawniono po blisko 19 latach, 24 kwietnia 2017r. Było to możliwe dzięki przeszukaniu pomieszczeń piwnicznych budynku przy użyciu georadaru. Czynność tę poprzedziła ponowna analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez funkcjonariuszy tzw. „Archiwum X” Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Z ustaleń śledztwa wynikało także, iż Daniel M. po zgłoszeniu zaginięcia swojej żony, już 19 października 1998r. wystąpił do Sądu z pozwem o rozwód z jednoczesnym wnioskiem o zasądzenie alimentów od Angeliki J. na rzecz ich małoletniej córki. Zasądzone alimenty Daniel M., w imieniu córki, pobierał do
1 stycznia 2009r. W ten sposób Daniel M. doprowadził Fundusz Alimentacyjny do niesłusznej wypłaty alimentów w łącznej kwocie niemal 15 tysięcy zł.
Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Słupsku. W toku postępowania prokurator zgromadził bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym uzyskał szereg specjalistycznych opinii biegłych, który  zebrano w 19 tomach na blisko 4 tysiącach  kart.
Akt oskarżenia  został wniesiony do Sądu pod koniec października 2018r.

Wyrok Sądu I Instancji

Po zamknięciu przewodu sądowego  prokurator wniósł o uznanie Daniela M. winnym zarzucanych mu przestępstw i wymierzenie mu  kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności. Nadto, tytułem nawiązki, prokurator wniósł o zasądzenie od oskarżonego  na rzecz córki  zamordowanej kwoty 100 tysięcy złotych.
2 października 2019r. Sąd Okręgowy w Słupsku wydał wyrok, na mocy którego Daniel M. został uznany winnym popełnienia obu zarzucanych mu przestępstw, za co wymierzył mu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto Sąd  zasadził od oskarżonego  na rzecz córki zamordowanej nawiązkę w kwocie 100 tysięcy zł oraz na rzecz brata zamordowanej nawiązkę w kwocie 50 zł.

Apelacja prokuratora

Prokurator nie zgodził się rozstrzygnięciem sądu w części dotyczącej kary i w tym zakresie wywiódł apelację. W ocenie prokuratora sąd, orzekając karę w wymiarze 15 lat pozbawiania wolności,  niedostatecznie uwzględnił  szereg istotnych okoliczności towarzyszących zbrodni popełnionej przez Daniela M. Przede wszystkim faktu, iż oskarżony zaplanował, a następnie systematycznie realizował wszystkie jej elementy. Miały one doprowadzić do popełnienia zbrodni doskonałej. Sąd I instancji, zdaniem prokuratora, błędnie nadał nadmierne znaczenie okolicznościom łagodzącym, takim jak uprzednia niekaralność, pozostawiając w cieniu
i bagatelizując zarówno  wskazane, jak i szereg innych okoliczności obciążających, które w zasadzie prawidłowo zauważył.  Ponadto kara inna niż dożywocie, będzie , w ocenie prokuratora, swoistego rodzaju premią dla oskarżonego za nie przestrzeganie przez niego zasad porządku prawnego i reguł współżycia społecznego w ostatnich latach poprzedzających proces.

Dział Prasowy
 
Prokuratura Krajowa  

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-26
Data udostępnienia informacji: 2020-02-26
Liczba odsłon: 939