wtorek, 05 marca 2019

Areszt dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem cudzoziemców

Areszt dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem cudzoziemców

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo prowadzone przez Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się ułatwianiem pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie grupy na przemycie osób zarobili 920 tysięcy Euro.

W toku postępowania na polecenie prokuratora zatrzymano 16 osób, które usłyszały zarzuty. Na wniosek prokuratora wobec pięciu Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przemycili prawie 500 osób

W toku śledztwa prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalili, że członkowie grupy ułatwili prawie 500 osobom pobyt na terytorium Polski wbrew przepisom ustawy o cudzoziemcach. Członkowie grupy ułatwili pobyt m.in. obywatelom Iraku, Syrii, Pakistanu, Libii, Egiptu, Algierii jak i innych państw. Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Na polecanie prokuratora zatrzymano 16 osób, które usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 264a par. 1 kodeksu karnego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa osiągnęła korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 920.000 euro.

Prokurator skierował wnioski o areszt

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec pięciu podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych areszt na okres 3 miesięcy.

Wobec ośmiu podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkach w kwotach od  5  do 20 tysięcy złotych oraz zakazów opuszczania kraju. Wobec trzech osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji oraz zakazu opuszczenia kraju.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawiania wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-05
Data udostępnienia informacji: 2019-03-04
Liczba odsłon: 3 152