poniedziałek, 11 marca 2019

Areszt dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków

Areszt dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie nadzoruje postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu znaczne ilości środków odurzających.

Na polecenie prokuratora 4 marca 2019 roku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 12 osób w wieku od 20 – 62 wieku, które usłyszały zarzuty. Wobec 11 podejrzanych na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wprowadzali do obrotu narkotyki

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że grupa działa w okresie od co najmniej 6 lutego 2018 roku na terenie Warszawy i innych miejscowościach na terenie kraju w tym na obszarze woj. podkarpackiego. W tym czasie jej członkowie dopuścili się popełniania licznych przestępstw m.in. wprowadzania do obrotu, znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci kokainy, płynnej amfetaminy, haszyszu, mefedronu, marihuany, udzielaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci kokainy, płynnej amfetaminy, haszyszu, mefedronu, marihuany.

Zabezpieczono narkotyki

W toku śledztwa przeprowadzono przeszukania mieszkań, pomieszczeń gospodarczych i samochodów używane przez zatrzymanych. W trakcie tych czynności zabezpieczono ponad 3,5 kg marihuany, 2,5 kg amfetaminy oraz 15,5 litra płynnej amfetaminy, z której można uzyskać 93 kg amfetaminy. Ponadto zabezpieczono elementy umundurowania policyjnego oraz przedmioty wchodzące w skład środków przymusu bezpośredniego funkcjonariuszy.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator przedstawił trzem zatrzymanym zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego oraz 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ośmiu osobom przedstawiono zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych. Wobec jednej z osób przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia nie korespondujące z zebranym materiałem dowodowym.

Prokurator skierował wnioski o areszt

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec 11 podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Rzeszowie podzielił argumentację prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Występek kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej przewidziana jest natomiast kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Za popełnienie przestępstwa polegającego na uczestnictwie w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności i grzywna.

Śledztwo ma rozwojowy i wielopodmiotowy charakter. Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-11
Data udostępnienia informacji: 2019-03-08
Liczba odsłon: 4 060