piątek, 28 grudnia 2018

Areszt dla grupy przestępczej za handel narkotykami

Areszt dla grupy przestępczej za handel narkotykami

Prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wspólnie z Zarządem w Kielcach i Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą postępowania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się handlem znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Prokuratorzy przedstawili zarzuty 13 zatrzymanym osobom.

Wprowadzili do obrotu narkotyki o wartości prawie 12 milionów złotych

W toku postępowania prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalili, że grupa działała w okresie od czerwca 2015 roku do września 2018 roku głównie na terenie Wrocławia. W tym czasie wprowadziła do obrotu znaczne ilości środków odurzających w postaci kokainy, amfetaminy, mefedronu, ecstasy, marihuany, metaamfetaminy.

Łączna wartość wprowadzonych do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych wynosiła prawie 12 milionów złotych.

Jak ustalili prokuratorzy część z członków grupy dokonywała wytwarzania znacznej ilości środków odurzających w postaci amfetaminy o wartości około miliona złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W trakcie przeszukań u 5 osób ujawniono środki odurzające i psychotropowe, w tym u jednego zatrzymanego 4 kilogramy marihuany, natomiast u innej osoby znaleziono substancje psychotropowe w postaci 600 gram mefedronu, 270 gram amfetaminy oraz 100 gram marihuany.

W toku postępowania prokurator przedstawił wszystkim zatrzymanym zarzuty wprowadzania do obrotu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznej ilości środków odurzających z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 par. 1 kodeksu karnego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej z art. 258 par 1 kodeksu karnego.

Ponadto część z zatrzymanych usłyszała zarzuty wytwarzania znacznej ilości środków odurzających z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci aminy z tereny Holandii, a następnie przewiezienia go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z art. 55 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Część z podejrzanych przyznała się do zarzucanych im czynów i złożyła obszerne wyjaśnienia.

Prokurator skierował wnioski o areszt

Prokurator skierował wobec 9 podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Wobec 4 osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczeń majątkowych w wysokości od 30 do 150 tysięcy złotych.

Za zarzucane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-28
Data udostępnienia informacji: 2018-12-27
Liczba odsłon: 1 953