środa, 14 sierpnia 2019

Areszt dla kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem cudzoziemców

Areszt dla kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem cudzoziemców

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo prowadzone przez Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się ułatwianiem pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie grupy na przemycie osób zarobili 920 tysięcy Euro. W toku postępowania na polecenie prokuratora (7 sierpnia 2019 roku) zatrzymano kolejne 4 osoby, które usłyszały zarzuty. Na wniosek prokuratora wobec trzech podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przemycili ponad 600 osób

W toku śledztwa prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalili, że członkowie grupy ułatwili ponad 600 osobom pobyt na terytorium Polski wbrew przepisom ustawy o cudzoziemcach. Członkowie grupy ułatwili pobyt m.in. obywatelom Iraku, Syrii, Pakistanu, Libii, Egiptu, Algierii jak i innych państw. Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Na polecanie prokuratora zatrzymano 4 osoby, które usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 264a par. 1 kodeksu karnego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa osiągnęła korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 920 tysięcy Euro.

Łącznie w toku postępowania zarzuty usłyszało 28 osób, w tym aktualnie 9 osób jest tymczasowo aresztowanych.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec trzech podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych areszt na okres 3 miesięcy.

Wobec jednego podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju i zakazu wydania paszportu.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawiania wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-08-14
Data udostępnienia informacji: 2019-08-14
Liczba odsłon: 1 424