piątek, 25 stycznia 2019

Areszt dla zorganizowanej grupy przestępczej za przemyt tytoniu i spirytusu

Areszt dla zorganizowanej grupy przestępczej za przemyt tytoniu i spirytusu

Na polecanie prokuratorów Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu we Wrocławiu, Biura Spraw Wewnętrznych Policji - Wydziału w Łodzi oraz funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego we Wrocławiu w dniach 21-23 stycznia 2019 roku zatrzymali 27 osób. Wchodzili oni w skład zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego.

Wprowadzali do obrotu tytoń i spirytus

Jak ustalili prokuratorzy, grupa zajmowała się wprowadzaniem do obrotu na terytorium UE znacznych ilości wyrobów tytoniowych i spirytusowych wbrew ustawowym obowiązkom celnym i podatkowym. Następnie podejmowała czynności związane z praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw karnoskarbowych.

Dokonywali oszustw podatkowych

Członkowie grupy czerpali korzyści finansowe z oszustw podatkowych polegających głównie na uchylaniu się od opodatkowania, nie ujawnianiu właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania z tytułu produkcji i wprowadzania do obrotu handlowego na terytorium UE znacznych ilości wyrobów tytoniowych  i spirytusowych. W ten sposób narażali Skarb Państwa na uszczuplenia należności publicznoprawnej dużej wartości m.in. w postaci nieodprowadzonego podatku akcyzowego. Pieniądze uzyskane z przestępczego procederu były legalizowane za pośrednictwem podmiotów gospodarczych należących do członków grupy lub inwestowane w nieruchomości, kosztowności i luksusowe pojazdy nabywane na członków rodziny i osoby postronne.

Prowadzili nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych i alkoholu

Jak ustalili prokuratorzy wprowadzane do obrotu nielegalne wyroby akcyzowe pochodziły z własnej produkcji grupy przestępczej, która realizowana była bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych oraz wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. Grupa wytwarzała znaczne ilości zarówno papierosów oznaczonych podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych koncernów tytoniowych jak i marek nowatorskich, krajanki tytoniowej oraz wyrobów alkoholowych. Pozostała część wprowadzanych do obrotu handlowego nielegalnych wyrobów akcyzowych pochodziła z przemytu papierosów spoza UE za pomocą kanału przerzutowego omijającego polskie zewnętrzne granice UE.

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych  i spirytusowych były bardzo dobrze zakonspirowane, a dostęp do nich miało wyłącznie wąskie grono osób odpowiedzialnych za ich produkcję, tj. obsługę maszyn, transport prefabrykatów i gotowych produktów do składów magazynowych. Miało to na celu ograniczenie wiedzy i dostępu pozostałych członków grupy przestępczej wykonujących pozostałe zadania związane z produkcją i dystrybucją wyrobów akcyzowych.

Wyroby tytoniowe i spirytusowe wprowadzali na terytorium UE

Wyprodukowane wyroby tytoniowe i spirytusowe były wprowadzane hurtowo do dalszego obrotu handlowego na terytorium UE przez kolejnych członków grupy przestępczej. Zyski pochodzące z przestępczej działalności dzielone były procentowo wg. hierarchii pomiędzy członków grupy.

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej ustalili, że grupa popełniała szereg przestępstw korupcyjnych związanych z nadużyciem uprawnień wynikających z pełnionej funkcji, przestępstw związanych z wyrobem, handlem i posiadaniem broni palnej i amunicji bez zezwolenia oraz przestępstw związanych z kłusownictwem i dystrybucją mięsa w skutek niego pozyskanego.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku postepowania prokurator przedstawił pięciu zatrzymanym zarzuty kierowania zorganizowana grupą przestępczą. Pozostałe osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani to kobiety i mężczyźni w wieku od 22 do 50 lat dla których pieniądze pochodzące z popełnianych przestępstw były głównym źródłem dochodu.

Wśród podejrzanych jest również dwóch funkcjonariuszy Policji, którzy poprzez swoje zachowania, jako członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, aktywnie uczestniczyli w popełnianiu przestępstw skarbowych, jak również poprzez niedopełnianie obowiązków lub przekraczanie uprawnień, wielokrotnie działali na rzecz tej grupy lub osób blisko z nią związanych.

Z ustaleń prokuratorów wynika, że skala uszczupleń podatkowych sięga kilkudziesięciu milionów złotych.

Prokuratorzy zabezpieczyli mienie o wartości 13 milionów złotych

W toku przeprowadzonych czynności procesowych ujawniono krajalnie tytoniu, rozlewnie spirytusu, setki kilogramów krajanki suszu tytoniowego, tysiące sztuk papierosów pochodzących z nielegalnej produkcji,  kilkanaście sztuk jednostek broni, kilka tysięcy nielegalnie posiadanej amunicji.

Prokurator dokonał zajęcia mienia oraz nieruchomości na łączną kwotę co najmniej 13 milionów złotych na poczet przyszłych kar i innych środków kompensacyjnych.

19 zatrzymanych trafiło do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości  Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 19 podejrzanych. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wobec ośmiu podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz zakazów opuszczania kraju, uznając te środki za wystarczające do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Przestępstwo kierowania zorganizowaną grupa przestępczą zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast udziału w zorganizowanej grupie przestępczej do lat 5.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i wielowątkowy. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa  

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-25
Data udostępnienia informacji: 2019-01-25
Liczba odsłon: 5 968