środa, 19 grudnia 2018

Areszt za czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji

Areszt za czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji

Prokuratorzy Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wspólnie z Zarządem w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą postępowania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zarządzającej kilkunastoma agencjami towarzyskimi na terenie Krakowa oraz Zakopanego. Na polecenie prokuratorów zatrzymano 4 osoby, które usłyszały zarzuty.

Prowadzili „rodzinny interes”

W toku postępowania prokuratorzy Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie ustalili, że grupa działała w ciągu 7 ostatnich lat i uzyskała z popełnienia przestępstwa dochód w wysokości ponad 10 milionów złotych. Wiodącą rolę w przestępczym procederze odgrywało małżeństwo dwójki podejrzanych Robert Ch. oraz Grażyna Ch., a cała działalność miała charakter „rodzinnego interesu”, ponieważ wszystkich członków grupy łączy relacja bliskiego pokrewieństwa. Działalność prowadzona przez grupę nosiła znamiona bardzo sprawnie zarządzanego „biznesu”, w ramach którego podejrzani prowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję marketingową umieszczając comiesięcznie w internecie około 200 ogłoszeń z anonsami erotycznymi. Z reguły klienci korzystający z usług seksualnych świadczonych w agencjach zarządzanych przez grupę wprowadzani byli w błąd, ponieważ fotografie dołączone do internetowych ogłoszeń nie przedstawiały kobiet faktycznie świadczących usługi w tych lokalach.

Grupa eliminowała konkurencję

Prokuratorzy ustalili, że członkowie grupy zmonopolizowali krakowski rynek usług seksualnych podejmując działania ukierunkowane na wyeliminowanie konkurencyjnych agencji oraz kobiet uprawiających prostytucję „na własny rachunek”. W tym celu dokonywali tzw. „wjazdów” do lokali prowadzonych przez konkurencję oraz aktów wandalizmu w budynkach, w których usługi seksualne świadczyły kobiety pracujące na własny rachunek, które to działania z reguły sprowadzały się do malowania farbą wulgarnych napisów na drzwiach i klatkach schodowych.

W trakcie przeszukań zabezpieczono między innymi kilkadziesiąt telefonów przypisanych do poszczególnych ogłoszeń erotycznych publikowanych w internecie, elementy broni palnej, pałki teleskopowe i gazy obezwładniające.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokuratorzy przedstawili zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej strukturze przestępczej oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez kilkadziesiąt kobiet świadczących usługi seksualne w kilkunastu wynajmowanych do tego celu mieszkaniach.

Prokuratorzy zabezpieczyli pochodzący z działalności przestępczej majątek o szacunkowej wartości około miliona złotych.

Prokurator skierował wnioski o areszt

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator skierował wobec podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Data udostępnienia informacji: 2018-12-18
Liczba odsłon: 1 903