piątek, 11 października 2019

Areszt za handel dopalaczami

Areszt za handel dopalaczami

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (9-11 października 2019 roku) zatrzymano trzy osoby, które wprowadzały do obrotu znaczną ilość nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty i skierował wnioski o areszt. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora.

Niebezpieczne dla życia dopalacze

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, udzielania innym osobom, w tym w celu osiągniecia korzyści majątkowych  nowych substancji psychoaktywnych jakie miały miejsce w okresie od lata 2018 roku do lutego 2019 roku na terenie Zawiercia. Postępowanie dotyczy również sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, a także narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyny te kwalifikowane są z art. 59 ust 1 i art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 160 par. 1 kodeksu karnego.

Prokuratura Krajowa przejęła śledztwo

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte przez Prokuratora Rejonowego w Zawierciu w sprawie zgonu do jakiego doszło 31 grudnia 2018 r. Następnie 12 lutego 2019 r. zostało ono przejęte do dalszego prowadzenia przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Powodem przejęcia postępowania było ustalenie, że w krótkim czasie doszło do kilku zgonów na terenie Zawiercia i pobliskich miejscowości. W wyniku badań toksykologicznych zwłok ujawniono w krwi denatów nowe substancje psychoaktywne w szczególności takie jak: 4F-BF, α-PiHP, HEX-EN, MPHP, a-PAPP. W wyniku tych ustaleń połączono te postępowania do łącznego prowadzenia.

Aktualnie śledztwo obejmuje swoim zakresem 5 zgonów, które miały miejsce na ternie Zawiercia. Analizie poddawane są również inne przypadki zgonów jakie miały miejsce na terenie Zawiercia i innych okolicznych miejscowości.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania trzem zatrzymanym 9-11 października 2019 roku mężczyznom prokurator przedstawił zarzuty m.in. wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychoaktywnych w postaci dopalaczy kwalifikowane z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia wielu osób kwalifikowane z art. 165 par. 1 pkt 2 kk.

Czyny te zagrożone są karą do  10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Sprzedali około 3 kilogramów dopalaczy 

W toku postępowania prokurator ustalił, że zatrzymani wprowadzili do obrotu znaczną ilość nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy w postaci proszków i suszu o potocznych nazwach: „cherry”, „kryształ”, „cocolino”, „Władysław”, zawierających m.in. niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje: „4MPHP”, „3C” oraz inne n/n substancje. Zatrzymani działali w okresie od 2018 roku do co najmniej marca 2019 roku na terenie woj. śląskiego, głównie na terenie Zawiercia i okolicznych miejscowości. W tym czasie wprowadzili do obrotu około 3 kilogramy dopalaczy o wartości od 90 do 150 tysięcy złotych. W toku postępowania prokurator ustalił, że porcję 1 grama sprzedawali za kwotę od 30 do 50 złotych.

Wcześniejsze zatrzymania i zarzuty

Na polecenie prokuratora  Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach 6 marca 2019 roku wydano postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Dagmary L., Moniki N., Bartosza M. i Dariusza W. Tego dnia w godzinach wieczornych zatrzymano trzy osoby, natomiast Monikę N. zatrzymano 7 marca 2019 roku.

Po wykonaniu z udziałem zatrzymanych czynności procesowych prokurator skierował wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach podzielił argumentację prokuratora i 8 marca 2019 roku zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Następnie środek zapobiegawczy został dwukrotnie przedłużony przez Sąd Okręgowy w Częstochowie 3 czerwca 2019 roku oraz 26 sierpnia 2019 roku.

O sprawie pisaliśmy: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zatrzymania-i-zarzuty-za-sprowadzenie-niebezpieczenstwa-dla-zycia-i-zdrowia-wielu-osob-poprzez-udzielanie-substancji-psychoaktywnych/

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-10-11
Data udostępnienia informacji: 2019-10-11
Liczba odsłon: 821