poniedziałek, 04 marca 2019

Areszt za przygotowanie do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym

Areszt za przygotowanie do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi nadzoruje prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Łodzi Delegatury ABW w Katowicach śledztwo przeciwko Dawidowi Ł., podejrzanemu o planowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Został zatrzymany przez ABW

Dawid Ł. został zatrzymany 12 lutego 2019 roku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bezpośrednio po zatrzymaniu przeprowadzono czynności przeszukania, w toku których zabezpieczono obszerny materiał dowodowy. Analiza zabezpieczonych dowodów wskazuje, że Dawid Ł. zbierał informacje, a także gromadził środki finansowe, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zaplanowanych przez niego działań przestępczych o charakterze terrorystycznym.

Zatrzymany usłyszał zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut przygotowania do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym kwalifikowany z art. 126c par. 1 kodeksu karnego w zw. z art. 118 par. 1 k.k. w zw. z art. 65 par. 1 k.k. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.

Prokurator skierował wniosek o areszt

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wniosek do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Czyn zarzucony podejrzanemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 15 lat.

Wcześniejszy akt oskarżenia o udział w grupie o charakterze terrorystycznym

Łódzki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej skierował już w lipcu 2017 roku akta oskarżenia wobec Dawida Ł. Został on oskarżony o udział w zorganizowanej grupie o charakterze terrorystycznym. Wówczas ustalono, że oskarżony, który na stałe zamieszkiwał na terytorium innego państwa europejskiego, wiosną 2014 roku przedostał się przez Turcję na terytorium Syrii. Tam przyłączył się on do zbrojnej organizacji islamskiej. Oskarżony w kwietniu 2015 roku powrócił do kraju, w którym wcześniej zamieszkiwał. Tam został zatrzymany, a następnie – jesienią 2015 roku – deportowany do Polski. W trakcie tego postępowania Sąd uchylił wobec Dawida Ł. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-04
Data udostępnienia informacji: 2019-03-04
Liczba odsłon: 1 626