wtorek, 24 września 2019

Areszt za usiłowanie porwania dla okupu

Areszt za usiłowanie porwania dla okupu

Na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu (20 września 2019 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzech mężczyzn planujących porwania dla okupu.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zaplanowali porwania w czasie pobytu w Zakładzie Karnym

W toku śledztwa prokurator ustalił, że plan dokonania zbrodni zrodził się w czasie, gdy dwaj mężczyźni przebywali we wrocławskich więzieniach, odbywając tam kary pozbawienia wolności. W zakładzie karnym Marcin M. opowiadał Ryszardowi Ł., że w czasie gdy przebywał na wolności poznał dwie majętne osoby – jedną mieszkającą w województwie dolnośląskim, a drugą w województwie mazowieckim. Podczas swoich osobistych kontaktów z pokrzywdzonymi dowiedział się jakim majątkiem dysponują te osoby. Pokrzywdzeni zdecydowali się zawrzeć znajomość z Marcinem M., gdyż nie wiedzieli o jego kryminalnej przeszłości.

Zlecił porwanie

W toku postępowania ustalono, że Marcin M. zlecił Ryszardowi Ł. i Andrzejowi W. porwanie pokrzywdzonych i zmuszenie ich przemocą i groźbą bezprawną do wydania zgromadzonych oszczędności i luksusowych samochodów.  Marcin M. jako wykonawcę swoich planów nieprzypadkowo wybrał Ryszarda Ł. Odbywał on bowiem karę pozbawienia wolności za to, że w styczniu 2010 roku we Wrocławiu wtargnął do mieszkania pokrzywdzonego, uderzył go narzędziem w głowę, w wyniku czego przewrócił go na podłogę, a następnie uderzał go pięściami po twarzy i tułowiu. Następnie linką związał ręce i nogi pokrzywdzonego, koszulą zakneblował usta oraz przypalał żelazkiem, potem użył środka obezwładniającego w postaci rozcieńczonych tabletek psychotropowych. Następnie przeszukał mieszkanie i żądał wydania wartościowych przedmiotów.

Przygotowywali się do porwania

Po opuszczeniu zakładu karnego Ryszard Ł. i Andrzej W. natychmiast podjęli działania zmierzające do wykonania zleconego im przez Marcina M zadania. W tym celu między innymi zaopatrzyli się w takie przedmioty jak paralizator, pałkę teleskopową i kajdanki, które miały być użyte do obezwładnienia pokrzywdzonych. Plan ten został udaremniony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy dokonali zatrzymania mężczyzn.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty usiłowania dokonania dwóch zbrodni polegających na wzięciu zakładnika połączone z wymuszeniem rozbójniczym kwalifikowane z art. 13 par. 1 kodeksu karnego w zw. z art.252 par. 1 kodeksu karnego oraz z art. 282 kk.

Zarzucane im czyny zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-09-24
Data udostępnienia informacji: 2019-09-23
Liczba odsłon: 983