piątek, 30 sierpnia 2019

Areszt za wyrządzenie spółce szkody w wysokości około 96 milionów złotych

Areszt za wyrządzenie spółce szkody w wysokości około 96 milionów złotych

Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku 27 sierpnia 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 osoby w tym m.in. Grzegorza Ś. Po doprowadzeniu do Prokuratury zostały im przedstawione zarzuty. Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Spółka poniosła szkodę

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku prowadzi postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w latach 2014 – 2019. Jej członkowie wprowadzali w błąd akcjonariuszy spółek należących do jednej grupy kapitałowej, co do opłacalności i rzeczywistego celu transakcji gospodarczych. Dokonywali przeniesienia praw majątkowych oraz majątku ruchomego i nieruchomości, do spółek zagranicznych, kontrolowanych przez prezesa zarządu jednej ze spółek.

W toku postępowania prokurator ustalił, że na skutek tych działań spółka poniosła szkodę w wysokości ok. 96 milionów złotych.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1  i 3 kodeksu karnego, niegospodarności do mienia wielkie wartości kwalifikowane z art. 296 par. 2 i 3 kk oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec podejrzanych wnioski do Sądu o zostawanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-08-30
Data udostępnienia informacji: 2019-08-30
Liczba odsłon: 2 074