środa, 24 lipca 2019

Areszty dla niebezpiecznych przestępców zatrzymanych na terenie Szczecina

Areszty dla niebezpiecznych przestępców zatrzymanych na terenie Szczecina

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie powadzi wielowątkowe i dotyczące szeregu osób śledztwo w sprawie wymuszeń rozbójniczych, porwania i handlu narkotykami.

Sprawne działanie prokuratorów Wydziału oraz funkcjonariuszy Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji z Wydziału do Walki z Zorganizowaną Przestępczością Kryminalną, skutecznie zapobiegły dokonaniu wymuszenia rozbójniczego na osobie szczecińskiego biznesmena przez niezwykle niebezpiecznego przestępcę, działającego w zorganizowanych strukturach przestępczych w latach dziewięćdziesiątych – Wiesława J. ps. „Picek”.

Powrót do przestępstwa po 23 latach

Dotychczasowe ustalenia śledcze wskazują, że pokrzywdzony biznesmen nie jest jedyną ofiarą Wiesława J.

„Picek” w latach dziewięćdziesiątych był powiązany z „Oczkiem”. Po rozbiciu grupy „Oczki”, stanął na czele zorganizowanej struktury przestępczej, charakteryzującej się wyjątkowo bezwzględnym i brutalnym działaniem wobec swoich ofiar.

W lutym 2019 r. opuścił zakład karny, gdzie odbył łącznie blisko 23 lata kar pozbawienia wolności, orzeczonych przez sąd m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, obrót narkotykami, czerpanie zysku z cudzego nierządu oraz nakłanianie do zabójstwa.  Po wyjściu na wolność przystąpił do wdrażania swojego planu przywrócenia  „porządku” w szczecińskim światku przestępczym w stylu z lat dziewięćdziesiątych. Było to możliwe, albowiem o jego względy po wyjściu na wolność zabiegało wiele znanych osób z tego środowiska. Samo już pojawienie się Wiesława J. ps. „Picek” w obecności przestępców wzbudzało u przyszłych ofiar ogromny strach.

Wdrożone czynności procesowe przez prokuratorów oraz funkcjonariuszy Policji doprowadziły do zatrzymania w dniu 19 lipca 2019 r. Wiesława J. ps. „Picek” oraz drugiego, współdziałającego z nim w usiłowaniu dokonania wymuszenia rozbójniczego mężczyzny – Adriana W.

Usłyszeli zarzuty

Wiesławowi J. prokurator przedstawił 3 zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania i usiłowania dokonania dwóch wymuszeń rozbójniczych na biznesmenach szczecińskich. Drugi z zatrzymanych mężczyzn usłyszał zarzut usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego. Są to czyny kwalifikowane z art .258 par. l kk, art. 13 par. 1 kk w zw. z art. 282 kk oraz art. 282 kk. Grozi za nie kara do 10 lat pobawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-24
Data udostępnienia informacji: 2019-07-24
Liczba odsłon: 1 169