czwartek, 03 września 2020

Areszty za wyłudzanie recept oraz nielegalny handel lekami

Areszty za wyłudzanie recept oraz nielegalny handel lekami

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze CBŚP w ostatnim czasie zatrzymali 4 osoby w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze z NFZ. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani.

Kolejne zatrzymania

W czerwcu 2020 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 2 osoby na terenie Rzeszowa.  W trakcie czynności w pojeździe użytkowanym przez jednego z podejrzanych zabezpieczono pieniądze w kwocie ponad 300 tysięcy złotych.  W sierpniu 2020 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBŚP dokonali zatrzymania na terenie Warszawy i Katowic kolejnych osób, w tym osobę która kierowała zorganizowaną grupą przestępczą. Kierujący grupą sporządzał wraz z innymi osobami listę leków refundowanych, które miały być przedmiotem obrotu grupy i zapewniał finansowanie przedsięwzięcia. Następnie wykupione leki zbywał w aptekach na terenie całego kraju jak również sprzedawał do Niemiec, Austrii Danii i Norwegii.

Podczas przeszukania miejsc zamieszkania zatrzymanych ujawniono pieniądze w kwocie ponad 170 tysięcy złotych,  kilkaset opakowań różnego rodzaju leków, setki recept, pieniądze oraz inne dokumenty jak również nośniki danych i komputery. Dotychczas zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w wysokości przekraczającej kwotę 3 milionów złotych.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie m.in przestępstw polegających na wystawianiu dokumentów poświadczających nieprawdę w postaci recept, legalizowaniu korzyści ze sprzedaży leków, jak również przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu substancji psychotropowych w znacznych ilościach w postaci amfetaminy, kokainy oraz handlu bez wymaganego zezwolenia bronią palną i amunicją. Czyny zarzucane podejrzanym kwalifikowane są z art.258 par. 1 kk oraz art 286  par.  1 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 kk w zb. z art. 271 par. 1 i 3 kk w zb. z art. 54 ust. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z art. 263 par. 1 kk i inne.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Prawie 11 milionów złotych strat NFZ

Śledztwo nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczy funkcjonowania w okresie od czerwca 2015 roku do lipca 2019 roku na terenie całej Polski zorganizowanej grupy przestępczej. Przedmiotem jej działalności było popełnianie m.in. przestępstw związanych z wystawianiem dokumentów poświadczających nieprawdę w postaci recept na leki wysoko refundowane (osobno), w tym leki nowotworowe. Recepty objęte kwotą refundacji były wykupione w aptekach na terenie całego kraju, po uprzednim wprowadzeniu w błąd przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia co do zasadności i konieczności powyższych refundacji. Leki były zbywane poza granicami Polski w tym między innymi do Niemiec, Austrii Danii i Norwegii. Działania grupy doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie prawie 11 milionów złotych.

Kwota refundacji 1 opakowania leków, w okresie popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów, wynosiła ponad 2 tysiące złotych.

Legalizowali uzyskane korzyści

Członkowie grupy przestępczej zajmowali się również legalizowaniem korzyści ze sprzedaży leków poprzez nabycie udziałów spółek z o.o., mieszkań i remontów mieszkań i hal produkcyjnych, nabycia maszyn do produkcji odzieży i innych, sprzętu komputerowego, samochodów osobowych, motocykli, a także popełniali przestępstwa związane z wprowadzaniem do obrotu substancji psychotropowych w znacznych ilościach w postaci amfetaminy, kokainy, marihuany, a nadto handlem bez wymaganego zezwolenia bronią palną i amunicją.

Dotychczas w sprawie zarzuty przedstawiono łącznie 26 podejrzanym, 13 osób jest tymczasowo aresztowanych, w tym lekarz, który wystawił 5 tysięcy recept.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-09-03
Data udostępnienia informacji: 2020-09-03
Liczba odsłon: 990