piątek, 12 lutego 2021

Areszty za wyłudzenia nieruchomości na podstawie lichwiarskich pożyczek

Areszty za wyłudzenia nieruchomości na podstawie lichwiarskich pożyczek

Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (26-27 stycznia 2020 r.) zatrzymali 4 osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej mieszkania na podstawie lichwiarskich pożyczek. Wśród zatrzymanych jest notariusz Władysław L. Wobec 3 zatrzymanych na wniosek prokuratora zastosowano tymczasowe aresztowanie. Dotychczas zarzuty w śledztwie usłyszało 15 osób.

Zabezpieczeniem pożyczek były nieruchomości

W toku postępowania prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku ustalił, że członkowie grupy w latach 2010 – 2015 zawierali umowy pożyczek w formie akt notarialnego, które były zabezpieczone nieruchomościami gruntowymi lub lokalami mieszkalnymi.

Pokrzywdzeni będący osobami nieporadnymi życiowo, które znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej byli przez podejrzanych wprowadzani w błąd odnośnie warunków umów pożyczek, a szczególności okoliczności dotyczących ich spłaty i tzw. kosztów ukrytych.

Wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek, znacząco przekraczała ich wysokość, a warunki udzielenia pożyczek wskazywały, że wywiązywanie się ze zobowiązań ich spłaty było praktycznie niemożliwe.

W trakcie śledztwa badanych jest ponad 150 transakcji dotyczących nieruchomości.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym Iwonie J., Piotrowi W., Dariuszowi J. oraz notariuszowi Władysława L. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane  art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk. Zatrzymany notariusz usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk. Z ustaleń prokuratora wynika, że podejrzani uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Kolejne zarzuty dotyczą wyzyskania przymusowego położenia pokrzywdzonych i nałożenia na nich obowiązku świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym kwalifikowane z art. 304 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec 4 podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec 3 podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Sąd nie uwzględnił wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec notariusza. Prokurator nie zgodził się z tą decyzją i złożył zażalenie na to postanowienie.

Ponadto prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych o wartości 600 tysięcy złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokurator nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-12
Data udostępnienia informacji: 2021-02-11
Liczba odsłon: 3 073