piątek, 02 października 2020

Bezwzględna kara pozbawienia wolności za dokonywanie nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych

Bezwzględna kara pozbawienia wolności za dokonywanie nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie zapadł wyrok skazujący w sprawie, z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, przeciwko byłej kierownik sekretariatu Sądu Rejonowego w Działdowie.

Sąd uznał  oskarżoną  winną wszystkich zarzuconych  jej przestępstw i  wymierzył  karę  łączną 5 lat pozbawienia wolności. Orzekł również obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwami oraz 10 letni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk w administracji publicznej. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

Nieuprawnione wypłaty na ponad 288 tysięcy złotych

Przestępczy proceder trwał od 2012 do września 2018 roku. Kobieta dokonywała wypłat pieniędzy pochodzących z egzekucji nieruchomości na rzecz podmiotów niebędących stronami postępowań oraz niesłusznych zwrotów opłat od wpisów sądowych apelacji, pozwów i wniosków.

Nieuprawnione wypłaty na łączną kwotę ponad 288 tysięcy złotych, dokonane zostały w ramach 30 spraw prowadzonych w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie. Do wypłat posłużyły postanowienia i zarządzenia opatrzone podpisami sędziów i pracowników sekretariatu. Oryginałów tych dokumentów nie ujawniono w aktach spraw.

Ustalono, że zostały one podrobione przez oskarżoną, która pełniła wówczas funkcję kierownika sekretariatu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie oraz Wydziału IX Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Mławie. Przekazywała ona podrobione dokumenty do księgowości, gdzie na ich podstawie dokonywano wypłat na wskazane rachunki bankowe, które jak ustalono należały do oskarżonej. Ujawniono 9 takich rachunków.

102 zarzuty

Prokurator zarzucił oskarżonej popełnienie łącznie 102 przestępstw dotyczących przekroczenia uprawnień, fałszowania dokumentów, poświadczenia nieprawdy, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy oraz oszustwa na szkodę Skarbu Państwa.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-10-02
Data udostępnienia informacji: 2020-10-01
Liczba odsłon: 793