czwartek, 20 grudnia 2018

Czynności procesowe związane z uzupełnieniem zarzutów dla posła Stanisława G.

Czynności procesowe związane z uzupełnieniem zarzutów dla posła Stanisława G.

W związku z pytaniami dziennikarzy Prokuratura Krajowa informuję, że dzisiaj (20 grudnia 2018 roku) prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej uzupełnił posłowi na Sejm RP Stanisławowi G. zarzuty o popełnienie dwóch kolejnych przestępstw, w tym jednego o charakterze korupcyjnym.

Obszerny i skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że w związku z pełnioną w rządach PO-PSL funkcją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska poseł Stanisław G. przyjął korzyści majątkowe i osobiste. Zarzuty, które prokuratura ogłosiła posłowi, dotyczą również prania brudnych pieniędzy.

Łapówki w związku z przetargami

Prokurator przedstawił Stanisławowi G. zarzut o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 300 tysięcy złotych. W toku postępowania ustalono, że Stanisław G. wykorzystując swoją pozycję wiceministra, oferował przedsiębiorcy przychylność, poparcie i pomoc w zakresie przetargów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Niejasne okoliczności nabycia apartamentu w Chorwacji

Dzisiaj (20 grudnia 2018 roku) Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ogłosił posłowi Stanisławowi G. zarzut prania brudnych pieniędzy w łącznej wysokości ponad 200 tysięcy złotych.

Jak ustalili prokuratorzy Stanisław G. podjął czynności mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia pochodzenia przyjętej uprzednio w formie łapówki nieruchomości położonej w miejscowości Boi w Chorwacji.

Stanisław G. chciał ukryć faktycznego właściciela tej nieruchomości, którym był on sam. W oparciu o nierzetelne dokumenty zorganizował wraz z innymi ustalonymi osobami zawarcie umowy kupna – sprzedaży nieruchomości położnej w Chorwacji  poświadczającą nieprawdę w zakresie stron transakcji małżeństwu Piotr i Halina K.. Czynności te miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia przyjętej łapówki.

Ujawnienie tajemnicy

Prokuratura uzupełniła ponadto posłowi Stanisławowi G. zarzut ujawnienia nieuprawnionej osobie informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone”. Dotyczyła ona pisma skierowanego przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Ministra Środowiska. Niejawne informacje zawarte w tym dokumencie Stanisław G. przekazał innym ustalonym osobom. Takie bezprawne działanie ówczesnego wiceministra środowiska naruszyło prawidłowe wykonywanie zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw.

Większa kwota łapówki

Prokurator uzupełnił Stanisławowi G. ogłoszony wcześniej zarzut dotyczący przyjęcia korzyści majątkowej od przedsiębiorcy Krzysztofa B. W toku śledztwa ustalono, że Stanisław G. będąc wiceministrem w zamian za przychylność i poparcie oraz pomoc w kontaktach z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie przyjął korzyść majątkową i osobistą znacznej wartości w łącznej kwocie co najmniej 405 000 zł. Poprzednie ustalenia wskazywały, że kwota łapówki wynosiła około 170 tysięcy złotych.

Sprawa „afery melioracyjnej”

Główne, korupcyjne zarzuty, które prokuratura ogłosiła posłowi Stanisławowi G., są związane z prowadzonym od maja 2013 roku śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczy ono nieprawidłowości przy realizacji o co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych, prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

W toku śledztwa zarzuty usłyszało już dyrektor i zastępcy dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji, pracownicy jednostek terenowych tego zakładu, kierownicy budów w podmiotach wykonujących na jego rzecz usługi, a także przedsiębiorcy.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Prokurator zabezpieczył mienie

Dzisiaj (20 grudnia 2018 roku) prokurator dokonał zabezpieczania mienia podejrzanego na poczet grożącej kary grzywny w wysokości co najmniej osiemset czterdzieści tysięcy złotych oraz przepadku korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowych w wysokości co najmniej siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy złotych i kosztów sądowych w wysokości co najmniej dziesięciu tysięcy złotych, poprzez obciążenie hipoteką 4 nieruchomości należących do Stanisława G. oraz ustanowienie zakazu zbywania i obciążania co do dwóch kolejnych nieruchomości tego podejrzanego, w tym nieruchomości w Chorwacji.

Czyny, które zostały uzupełnione Stanisławowi Gawłowskiemu z art. 228 par. 1, 3 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. zagrożone są karą od lat 2 do 12 lat pozbawienia wolności, czyn z art. 299 par. 1, 5 i 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. zagrożony jest karą od roku do lat 10 pozbawienia wolności, natomiast czyn art. 266 § 2 k.k. jest zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-20
Data udostępnienia informacji: 2018-12-20
Liczba odsłon: 2 480

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj