piątek, 07 maja 2021

Handlarze dopalaczami skazani

Handlarze dopalaczami skazani

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok skazujący wobec dwóch handlarzy dopalaczami Marcina Ch. oraz Łukasza W. Akt oskarżenia w tej sprawie skierował Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Marcina Ch. o handel dopalaczami kwalifikowany z art. 56 ust. 3 oraz 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób kwalifikowane z art. 165 par. 1 pkt. 2 kk jak również o spowodowanie zatrucia dwóch osób skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu w wyniku czego jedna z osób poniosła śmierć, kwalifikowane z art. 156 par. 3 kk.

Kolejnemu z oskarżonych Łukaszowi W. prokurator zarzucił handel dopalaczami kwalifikowany z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób kwalifikowane z art. 165 par. 1 pkt. 2 kk w tym nieumyślne spowodowanie śmierci trzech osób kwalifikowane z art. 155 kk oraz zatrucie wymagające hospitalizacji trzech kolejnych osób. Kolejne zarzuty wobec Łukasza W. dotyczą handlu dopalaczami kwalifikowanego z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czyny zarzucane oskarżonym miały miejsce w okresie od lipca do grudnia 2018 roku w Mikołowie.

Wyrok skazujący

Sąd Okręgowy w Katowicach w całości podzielił zarzuty stawiane oskarżonym przez prokuratora i skazał ich na kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Marcin Ch. został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 50 złotych, przepadek korzyści majątkowej w wysokości 3,9 tysiąca złotych, nawiązkę na cele zapobiegania i zwalczenia narkomanii w wysokości tysiąca złotych oraz nawiązkę na rzecz oskarżyciela posiłkowanego w wysokości 10 tysięcy złotych.

Łukasz W. na karę 7 lat pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 250 stawek dziennych po 50 złotych przepadek korzyści majątkowej w wysokości 3,9 tysiąca złotych, nawiązkę na cele zapobiegania i zwalczenia narkomanii w wysokości tysiąca złotych oraz nawiązkę na rzecz oskarżyciela posiłkowanego w wysokości 10 tysięcy złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-05-07
Data udostępnienia informacji: 2021-05-06
Liczba odsłon: 655