wtorek, 22 czerwca 2010

I Forum Prokuratorów Generalnych i Dyrektorów Ścigania Publicznego

I Forum Prokuratorów Generalnych i Dyrektorów Ścigania Publicznego

W dniach 19 – 21 maja 2010 r.  Prokurator Generalny RP Pan Andrzej Seremet wraz z towarzyszącym mu Dyrektorem Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Panem Jerzym Szymańskim, wziął udział w organizowanym przez Prezydencję hiszpańską I Forum Konsultacyjnym Prokuratorów Generalnych i Dyrektorów Ścigania Publicznego w Madrycie.  Forum powstało w ramach tzw. komponentu sądowego przyjętego przez Radę Unii Europejskiej w 2006 r. programu „Architektura Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE” oraz „Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego” z lutego 2010r. Celem Forum jest wypracowanie jednolitego stanowiska w zakresie implementacji założeń Rady dotyczących problematyki bezpieczeństwa Krajów Członkowskich. Spotkanie, współorganizowane przez Eurojust, odbyło się w siedzibie Prokuratury Generalnej Królestwa Hiszpanii.

W dniach 19 – 21 maja 2010 r. Prokurator Generalny RP Pan Andrzej Seremet wraz z towarzyszącym mu Dyrektorem Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Panem Jerzym Szymańskim, wziął udział w organizowanym przez Prezydencję hiszpańską I Forum Konsultacyjnym Prokuratorów Generalnych i Dyrektorów Ścigania Publicznego w Madrycie.

Forum powstało w ramach tzw. komponentu sądowego przyjętego przez Radę Unii Europejskiej w 2006 r. programu „Architektura Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE” oraz „Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego” z lutego 2010r. Celem Forum jest wypracowanie jednolitego stanowiska w zakresie implementacji założeń Rady dotyczących problematyki bezpieczeństwa Krajów Członkowskich. Spotkanie, współorganizowane przez Eurojust, odbyło się w siedzibie Prokuratury Generalnej Królestwa Hiszpanii.

Konferencja poświęcona była przede wszystkim następującym zagadnieniom:

  • zakres mandatu Forum Konsultacyjnego;
  • poprawa mechanizmów współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;
  • priorytety polityki ścigania karnego;
  • wpływ opinii Forum na kształt „Architektury Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE”.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że Prokuratorzy Generalni i Dyrektorzy Oskarżenia Publicznego powinni w szerszym zakresie uczestniczyć w określeniu przez Radę Unii Europejskiej priorytetów w zakresie ścigania przestępczości zorganizowanej. Wprawdzie zadanie to spoczywa głównie na organach odpowiedzialnych bezpośrednio za zapewnienie bezpieczeństwa (Policja i inne służby), jednak w procesie definiowania zagrożeń i określania priorytetów powinny uczestniczyć przedstawiciele szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, w tym zwłaszcza Prokuratorzy Generalni.

Główne priorytety ścigania karnego to przede wszystkim przestępczość zorganizowana, handel narkotykami, handel ludźmi, korupcja, przemyt towarów akcyzowych, oszustwa finansowe na szkodę Unii Europejskiej itp.

Ustalono, że dalsze spotkania konsultacyjne będą odbywać się nie częściej jak raz do roku, w razie potrzeby. Pozostanie przyjęty nieformalny charakter spotkań konsultacyjnych, które będą organizowane w kraju sprawującym aktualną prezydencję i w ścisłej współpracy z Eurojust.

Drugi dzień pobytu w Madrycie poświęcony był spotkaniu w siedzibie Sądu Najwyższego Hiszpanii w ramach Sieci Prokuratorów Generalnych i Przewodniczących (Prezesów) Sądów Najwyższych Krajów Członkowskich UE. Dominującym tematem wystąpień było stosowanie europejskich standardów przez sądy krajowe, rola orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, jak również przyszłość Prokuratora Europejskiego. Zdaniem większości uczestników Forum, potrzeba skutecznego ścigania zwłaszcza przestępstw skierowanych przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej wymusi rychłe powołanie takiej instytucji.

Spotkanie w Madrycie stało się także okazją do nawiązania osobistych kontaktów Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta z Jego odpowiednikami z innych Krajów Członkowskich Unii Europejskiej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-06-22
Data udostępnienia informacji: 2010-06-22
Liczba odsłon: 1 191