piątek, 09 kwietnia 2021

Informacja Prokuratury Krajowej dotycząca śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej

Informacja Prokuratury Krajowej dotycząca śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej

W śledztwie Zespołu Śledczego Nr 1 Prokuratury Krajowej prowadzone są czynności dowodowe, które dostarczają nowe informacje pozwalające na wyjaśnienie przyczyn katastrofy samolotu TU154m o numerze 101.

Eksperci z pracującego dla prokuratury Międzynarodowego Zespołu Biegłych z zakresu medycyny sądowej, złożonego z naukowców z Polski, Portugalii, Danii i Szwajcarii, wydali opinie wstępne dotyczące przyczyn zgonów oraz mechanizmów powstania obrażeń stwierdzonych podczas ponownych sekcji zwłok ofiar katastrofy. Zespół pracuje nad wydaniem opinii uzupełniających. Do tej pory przedstawiono prokuraturze 58 takich opinii. Zakończenie pracy Międzynarodowego Zespołu Biegłych i wydanie opinii końcowej, która będzie ostatnim etapem pracy zespołu biegłych medyków nastąpi nie wcześniej, niż do końca roku 2021.

Biegli z kolejnego Międzynarodowego Zespołu Biegłych złożonego z ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Węgier, powołanego do sporządzenia wspólnej pisemnej opinii dotyczącej okoliczności, przebiegu i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M o numerze 101, systematycznie badają przekazany im materiał dowodowy.

I tak, przedmiotem ich analizy są m.in. wyniki badań fizykochemicznych przeprowadzonych przez  Laboratorium Naukowo-Techniczne Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Wyniki te wymagają skonfrontowania z innymi badaniami fizykochemicznymi, jak również z dotychczasowymi ustaleniami prokuratury.

Prokuratorzy i eksperci z Międzynarodowego Zespołu Biegłych przeanalizują również wyniki włoskiego Laboratorium Kryminalistycznego Korpusu Karabinierów w zakresie badania śladów fizykochemicznych. Obecnie badania te pozostają w toku.

Międzynarodowy Zespół Biegłych został w ostatnim czasie rozszerzony o biegłą z zakresu badań kryminalistycznych i fizykochemicznych. Dokona ona interpretacji wszystkich uzyskanych wyników badań fizykochemicznych oraz śladów zabezpieczonych w toku śledztwa.

Biegli przeanalizowali opinię Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia dotyczącą badań chemicznych pironabojów systemu gaśniczego zabezpieczonych z urządzeń samolotu Tu-154M nr 102.

Uzyskano i poddano analizie nową wspólną opinię Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, z zakresu badań fonoskopijnych, dotyczącą kopii zapisu rejestratora fonicznego MARS-BM.

Na wniosek biegłych z Międzynarodowego Zespołu Biegłych zasięgnięto opinii amerykańskiego biegłego z zakresu badania i analizy zapisów rejestratorów lotu CVR i FDR. Ekspertyza ta pozwoli stwierdzić, czy na nagraniach zapisu rejestratora dźwiękowego MARS-BM oraz zapisach danych z rejestratorów parametrów lotu samolotu Tu-154M o nr bocznym 101 z dnia 10 kwietnia 2010 r., zarejestrowane zostały dane wskazujące na zjawiska mogące przyczynić się do zniszczenia bądź uszkodzenia statku powietrznego.

Na potrzeby badań sporządzono model przestrzenny wraku Tupolewa. Model ten opracowano przy zastosowaniu techniki fotogrametrycznej na podstawie dokumentacji fotograficznej i sferycznej wykonanej podczas uzupełniających oględzin wraku tego samolotu w latach 2018 -2019 w Smoleńsku.

Na polecenie prokuratora ponownie poddano badaniu telefony, kamery oraz aparaty fotograficzne zabezpieczone na miejscu zdarzenia, przy wykorzystaniu oprogramowania, pozwalających na odczytanie danych w nich zawartych. Prokuratura oczekuje na opinię w tym zakresie.

Obok analiz eksperckich prokuratura prowadziła również inne czynności procesowe, polegające m.in. na przesłuchaniach kilkudziesięciu świadków, oględzin miejsc i rzeczy.

Zespół Śledczy Nr 1 systematycznie kieruje do właściwych organów Federacji Rosyjskiej ponaglenia dotyczące wykonania niezrealizowanych dotychczas wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej. Wnioski te, które kierowane były także w ostatnich miesiącach dotyczyły m.in. dodatkowych oględzin wraku samolotu z udziałem polskich prokuratorów i specjalistów oraz biegłych z Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Prokuratura wnioskowała również o zwrot wraku. Brak pozytywnego rozpoznania polskich wniosków przez władze rosyjskie uniemożliwia realizację istotnych dla postępowania czynności procesowych.

Na chwilę obecną śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej zostało przedłużone do 31 grudnia 2021 r.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-04-09
Data udostępnienia informacji: 2021-04-09
Liczba odsłon: 3 048