środa, 28 października 2020

Informacja Prokuratury Krajowej w sprawie publikacji portalu Onet.pl

Informacja Prokuratury Krajowej w sprawie publikacji portalu Onet.pl

Prokuratura Krajowa oświadcza, że publikacja serwisu Onet.pl dotycząca śledztwa w sprawie Iwony Cygan zawiera nieprawdziwe informacje i manipulacje. Autor, łamiąc elementarne zasady rzetelności dziennikarskiej, nie zamieścił żadnych wyjaśnień prokuratury, mimo że otrzymał wszystkie informacje, jakie prokuratura mogła przekazać. Opublikował też część informacji niejawnych, łamiąc sądowy zakaz. W ocenie Prokuratury Krajowej publikacja jest świadomą i celową próbą wpłynięcia na toczący się proces i nieuprawnionym medialnym naciskiem na niezawisły sąd orzekający w tej sprawie.

Prokuratura Krajowa podkreśla, że o prawidłowości zgromadzonego materiału dowodowego świadczy to, iż wobec dwóch oskarżonych sąd zastosował i wielokrotnie przedłużał tymczasowe aresztowania, a wobec wszystkich pozostałych oskarżonych zastosował inne środki zapobiegawcze. Środki te były wielokrotnie przedmiotem kontroli sądów odwoławczych, które je utrzymywały w mocy, a dowody przeprowadzane przed sądem w pełni potwierdzają ustalenia prokuratury.

Już na początku procesu ze względu na szczególny charakter sprawy, w której oskarżonymi są także policjanci, którzy usiłowali zacierać ślady, sąd wyłączył jawność przesłuchiwania świadków in cognito i zakazał publikowania zeznań, kierując się obawą o zdrowie a nawet życie tych osób. Dziennikarz Onetu, publikując niejawne informacje w trakcie trwania procesu, nie tylko złamał etykę zawodową, ale także naruszył prawo. Prokuratura Krajowa apeluje do wszystkich mediów o dostosowanie się do sądowego zakazu.

Prokuratura Krajowa przypomina, że w tej sprawie Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego przeciwko 18 osobom, przy czym dwóm zarzucono popełnienie przestępstwa zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan. 14 funkcjonariuszom policji zarzucono niedopełnienie obowiązków i utrudnianie śledztwa przez zacieranie dowodów. Jedna osoba została już prawomocnie skazana w odrębnym postępowaniu.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-10-28
Data udostępnienia informacji: 2020-10-28
Liczba odsłon: 5 134