środa, 26 maja 2021

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie brutalnego zabójstwa

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie brutalnego zabójstwa

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na niekorzyść mężczyzn oskarżonych o dokonanie brutalnego zabójstwa.

Orzeczenie sądu I instancji

Tomasz J. i Patryk B. zostali oskarżeni o uprowadzenie młodego przedsiębiorcy z Białegostoku oraz dokonanie jego zabójstwa w związku z rozbojem. Zdarzenia objęte aktem oskarżenia miały miejsce w dniach 25-26 stycznia 2017 roku. Sprawcy zaplanowali, że uprowadzą pokrzywdzonego i zabiorą mu samochód. Mężczyźni zaatakowali ofiarę, wywieźli za miasto, gdzie brutalnie zamordowali poprzez zadanie kilkunastu ciosów nożem m.in. w tułów, klatkę piersiową i brzuch. Po dokonaniu zbrodni ukryli zwłoki w rowie w pobliżu rzeki Narew i uciekli za granicę samochodem denata.

Sąd Okręgowy w Białymstoku uznając mężczyzn za winnych czynów zarzuconych im przez prokuraturę skazał ich na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Po rozpoznaniu apelacji wniesionych przez obrońców obu oskarżonych, Sąd Apelacyjny w Białymstoku uniewinnił ich od przestępstwa pozbawienia wolności, a kary za zabójstwo w związku z rozbojem obniżył na 25 lat pozbawienia wolności.

Sąd odwoławczy uznał, że młody wiek sprawców uzasadnia danie im szansy na zmianę dotychczasowych postaw i trybu życia oraz wykazania, że są w stanie wdrożyć się do przestrzegania porządku prawnego i nauczyć się szacunku dla praw innych osób.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Prokurator Generalny nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego zaskarżając wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze, zarzucając rażącą niewspółmierność kary orzeczonej wobec sprawców.

W kasacji podniesiono, że sąd odwoławczy dokonał nieprawidłowej oceny jakoby młody wiek sprawców stanowił przeszkodę do wymierzenia im kar dożywotniego pozbawienia wolności. Podkreślono, że sąd błędnie nadał tej okoliczności nadmierne znaczenie, jednocześnie nie uwzględniając w należytym stopniu wszystkich okoliczności obciążających, istotnych dla wymiaru kary wskazujących na najwyższy stopień społecznej szkodliwości czynu jakiego dopuścili się oskarżeni.

Zwrócono uwagę na to, że działanie sprawców było przemyślane i zaplanowane. Działali oni w zamiarze bezpośrednim zamachu na życie i zdrowie pokrzywdzonego, którego dopuścili się w drastyczny i okrutny sposób zadając mu kilkanaście ciosów nożem. Podkreślono, iż zabójcy działali z wyjątkowo niskich, zasługujących na szczególne potępienie pobudek i motywacji, czyli z chęci zysku. Ich celem był bowiem zabór samochodu należącego do pokrzywdzonego, dla którego osiągnięcia byli w stanie poświęcić ludzkie życie.

W kasacji podkreślono również, że sąd odwoławczy całkowicie pominął wnioski wynikające z opinii biegłych, wskazujące m.in. na brak u sprawców adekwatnego poczucia winy, lekceważenie obowiązujących norm i zasad, dążenie do zaspokojenia wyłącznie własnych potrzeb bez liczenia się z potrzebami i uczuciami innych. Wskazano, że sąd nie uwzględnił w wystarczającym stopniu uprzedniej karalności mężczyzn, a także pominął przy wyrokowaniu wręcz bezrefleksyjną postawę sprawców wobec popełnionej zbrodni.

Jak podkreślono w kasacji, liczne okoliczności obciążające, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek okoliczności łagodzących prowadzą do uznania, że orzeczona wobec sprawców kara 25 lat pozbawienia wolności jest rażąco niewspółmierna do rozmiaru krzywdy jaką wyrządzili. Co więcej aspołeczne postawy jakie prezentują, ich wyjątkowo lekceważący stosunek do norm społecznych i prawnych, zaspokajanie własnych potrzeb poprzez niezgodne z prawem zachowania, unikanie za nie odpowiedzialności i brak poczucia winy wskazują, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest jedynym i jedocześnie konicznym środkiem do skutecznego osiągnięcia celów zapobiegawczych wobec oskarżonych i właściwego zabezpieczenia społeczeństwa przed zagrożeniem, jakie stwarza ich pobyt na wolności.

Z tych względów Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-05-26
Data udostępnienia informacji: 2021-05-25
Liczba odsłon: 1 036