poniedziałek, 09 września 2019

Kasacja w sprawie mężczyzny, który usiłował popełnić zabójstwo

Kasacja w sprawie mężczyzny, który usiłował popełnić zabójstwo

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego kasację na niekorzyść oskarżonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 września 2018 roku, który utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie wobec Jina X. W kasacji Prokurator Generalny zarzucił rażącą niewspółmierność kary za przypisany oskarżonemu czyn. Prokurator Okręgowy w Warszawie oskarżył Jina X. o to, że w sierpniu 2016 roku w Wólce Kosowskiej, na terenie chińskiego centrum handlowego usiłowań zabić Yu C. poprzez uderzenia pokrzywdzonego tasakiem w klatkę piersiową, głowę i plecy, a także o naruszenie nietykalności cielesnej interweniującego podczas zdarzenia policjanta i o posiadanie nielegalnej substancji psychotropowej w postaci metamfetaminy. Prokurator wnioskował o karę 12 lat pozbawienia wolności dla sprawcy.

Wyrok Sądu Okręgowego

Wyrokiem z 15 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Jina X. winnego próby zabójstwa oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjanta i skazał go na najniższą przewidzianą za takie czyny karę 8 lat pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, a także na zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 20 tys. złotych. Uzasadniając wymiar kary, sąd podkreślił, że oskarżony w momencie popełniania czynu miał zniesioną poczytalność z powodu zażycia narkotyku, a przestępstwo zakończyło się na fazie usiłowania i pokrzywdzony, pomimo odniesionych ran odzyskał zdrowie. Nadto sąd wskazał, że dla Jina X. jako ojca małoletnich dzieci i cudzoziemca pobyt w zakładzie karnym spowoduje podwójną izolację.

Apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego został zaskarżony zarówno przez prokuratora, jak i obrońcę Jina X. Wyrokiem z 27 września 2018 roku Sąd Apelacyjny utrzymał zaskarżony wyrok w mocy w punkcie dotyczącym wymiaru kary. Według sądu II instancji Sąd Okręgowy słusznie podniósł, że dla oskarżonego ze względu na sytuację osobistą i na barierę językową i kulturową pobyt w zakładzie karnym będzie szczególnie trudny.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie zgodził się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Działając z jego upoważnienia kasację na niekorzyść oskarżonego do Sądu Najwyższego złożył Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego.

W kasacji Zastępca Prokuratora Generalnego zarzucił, że Sąd Apelacyjny zdecydowanie przecenił i nadał nadmierne znaczenie okolicznościom łagodzącym podniesionym przez sąd I instancji, i równocześnie nie docenił znaczenia okoliczności obciążających oskarżonego, które Sąd Okręgowy co prawda wymienił, ale nie nadał im prawidłowej rangi. Tymczasem w ocenie prokuratury okoliczności te, takie jak świadome zażywanie środków psychoaktywnych, brak chęci leczenia odwykowego i bagatelizowanie nałogu, mimo wcześniejszych informacji członków rodziny o agresywnym zachowaniu, m.in. o pobiciu żony i zranieniu nożem szwagra, jednoznacznie przemawiają za wymierzeniem surowszej kary.

Zastępca Prokuratora Generalnego wniósł o uchylenie wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnego w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-09-09
Data udostępnienia informacji: 2019-09-06
Liczba odsłon: 849