poniedziałek, 14 września 2020

Kolejne 27 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym kupowania przez Internet fałszywych faktur VAT

Kolejne 27 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym kupowania przez Internet fałszywych faktur VAT

W ubiegłym tygodniu, na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymano 27 osób w śledztwie dotyczącym dystrybuowania i nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT, oferowanych w ogłoszeniach typu „dam koszty”. Czynności prowadzone były przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz pracownikami dolnośląskiej, łódzkiej, małopolskiej i zachodniopomorskiej KAS. Łącznie w czynnościach procesowych i operacyjnych brało udział ponad 100 pracowników i funkcjonariuszy wskazanych jednostek.

Zarzuty zbrodni podatkowej

Doprowadzeni usłyszeli prokuratorskie zarzuty wprowadzania w okresie od stycznia 2018 roku do maja 2020 roku tzw. „pustych faktur” VAT do ksiąg, w celu uchylenia się od opodatkowania lub uzyskania nienależnych zwrotów należności podatkowych tj. m.in. popełnienia zbrodni podatkowej z art. 270a § 2 kodeksu karnego, zagrożonej karą pozbawienia wolności nie mniejszą od lat 3.

W wyniku przestępstw i przestępstw skarbowych popełnionych przez podejrzanych doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę ponad 8.8 miliona złotych.

Środki zapobiegawcze

Wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia zastosował, na wniosek prokuratora, tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Po wykonaniu czynności procesowych z pozostałymi podejrzanymi prokurator podjął decyzję o  zastosowaniu środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 3 do 100 tysięcy złotych oraz dozoru Policji.

Zabezpieczenia majątkowe

Nadto w sprawie stosowane jest zabezpieczenie majątkowe na ponad 2,5 miliona złotych, natomiast Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego dokonał blokad STIR.

Ustalenia śledztwa

Zebrane w toku śledztwa  dowody m.in. z danych jednolitego pliku kontrolnego, danych bankowych, danych korespondencji elektronicznej oraz elektronicznych zapisów kont użytkowników giełd kryptowalutowych, a także danych telekomunikacyjnych doprowadziły do ujawnienia tożsamości około 1500 osób, które łączyły się z numerami telefonów osób, oferujących fikcyjne faktury w sieci, a następnie nabywały od tych osób takie faktury VAT, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia podatków.

82 osoby z zarzutami

Dotychczas w toku śledztwa przedstawiono zarzuty 82 osobom, w tym odbiorcom nierzetelnych faktur VAT oraz wystawiającym i sprzedającym nierzetelne faktury. Łączna kwota uszczupleń należności podatkowych spowodowanych przez te osoby wynosi około 18 milionów złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

O sprawie pisaliśmy:

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zatrzymani-czlonkowie-zorganizowanej-grupy-przestepczej-w-zwiazku-z-zarzutami-prania-brudnych-pieniedzy-oraz-przestepstw-przeciwko-obrotowi-gospodarczemu/

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-09-14
Data udostępnienia informacji: 2020-09-14
Liczba odsłon: 1 011