czwartek, 28 lutego 2019

Kolejne czynności procesowe w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej dokonującej obrotu materiałami wybuchowymi

Kolejne czynności procesowe w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej dokonującej obrotu materiałami wybuchowymi

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi nadzoruje, prowadzone przez Zarząd w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej, śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej nielegalnego obrotu materiałami wybuchowymi.

Grupa wprowadzała do obrotu materiały wybuchowe

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że grupa miała charakter międzynarodowy i działała w okresie od 2012 roku do listopada 2018 roku. Członkowie grupy przestępczej prowadzili bez koncesji działalność gospodarczą w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi w postaci materiałów pirotechnicznych o wysokiej sile rażenia (F4). Czyn ten stanowi przestępstwo z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22.06.2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz dokonywaniu przestępstw skarbowych.

Przestępcza działalność członków grupy koncentrowała się na prowadzeniu za pośrednictwem sklepów internetowych nielegalnej oraz nieopodatkowanej sprzedaży materiałów pirotechnicznych w tym F4, dla odbiorców z różnych państw europejskich.

Zabezpieczono kolejnych 40 ton materiałów pirotechnicznych

W ramach śledztwa w drugiej połowie stycznia 2019 roku dokonano przeszukań kolejnych pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na terenie Łodzi oraz Woli Przypkowskiej (województwo mazowieckie, powiat piaseczyński). W toku czynności ujawniono materiały wybuchowe w postaci materiałów pirotechnicznych o wysokiej sile rażenia (kat. F4) oraz materiały pirotechniczne pozbawione oznaczeń, które według informacji uzyskanych od biegłych, nie mogą być przedmiotem obrotu na terenie Polski. W magazynach na terenie Łodzi zabezpieczono łącznie 75 palet materiałów pirotechnicznych, zaś w Woli Przypkowskiej kolejne 26 palet wymienionych materiałów. Łączna, szacunkowa waga zabezpieczonych materiałów pirotechnicznych wynosi ponad 40 ton.

Prokurator skierował wniosek o areszt

W związku z ujawnieniem kolejnej partii materiałów pirotechnicznych uzupełniono zarzuty jednemu z podejrzanych w sprawie oraz wystąpiono do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec tej osoby środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, po rozpoznaniu wniosku prokuratora, postanowił o tymczasowym aresztowaniu wymienionego podejrzanego na okres trzech miesięcy.

Dotychczas zarzuty usłyszało 36 osób

W toku dotychczasowych czynności zabezpieczono łącznie około 200 ton materiałów wybuchowych w postaci materiałów pirotechnicznych. Zarzuty przedstawiono dotychczas 36 osobom, a w stosunku do 10 podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W wobec pozostałych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym.

W ramach realizowanych czynności zabezpieczono również należące do podejrzanych mienie, w tym m.in. nieruchomości oraz samochody osobowe znacznej wartości, które zabezpieczono na poczet grożących podejrzanym kar o charakterze majątkowym.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-28
Data udostępnienia informacji: 2019-02-27
Liczba odsłon: 755