środa, 05 czerwca 2019

Kolejne czynności procesowe w sprawie przeciwko funkcjonariuszowi służby więziennej

Kolejne czynności procesowe w sprawie przeciwko funkcjonariuszowi służby więziennej

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie nadzoruje postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie przeciwko Łukaszowi J. podejrzanemu o przestępstwo z art. 231 § 1 kodeksu karnego.

Śledztwo to dotyczy przekroczenia uprawnień  przez podejrzanego, który będąc funkcjonariuszem Służby Więziennej przekazywał informacje pomiędzy innymi ustalonymi osobami, a Stanisławem G. w czasie jego pobytu w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

Kontakty podejrzanego

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że podejrzany Łukasz J. w okresie od kwietnia do lipca 2018 roku w czasie pobytu Stanisława G. w areszcie, nawiązywał połącznia z numerami telefonicznymi widniejącymi na stronie Kancelarii Adwokackiej reprezentującej Stanisława G., jak również z Renatą L. G. – żoną Stanisława G. kontaktując się na numer telefonu zarejestrowany na spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie. Prokuratorzy ustalili ponadto, że w tym samym czasie dochodziło do wzajemnych kontaktów (smsy, mms, rozmowy telefoniczne) podejrzanego Łukasza J. z dyrektorem biura poselskiego posła na Sejm RP Sławomira Nitrasa.

W toku postępowania zabezpieczono również odręczne zapiski, które uwiarygadniają istnienie takich kontaktów.

Przeprowadzono przeszukania

W wyniku powyższych ustaleń na polecenie prokuratora (30 maja 2019 roku) Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło przeszukania u dwóch osób w tym u dyrektora biura poselskiego posła na Sejm RP Sławomira Nitrasa oraz spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie. W wyniku tych czynności dokonano zabezpieczenia telefonów, nośników danych. Zabezpieczony sprzęt będzie poddany szczegółowej analizie.

W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadka dyrektora biura poselskiego posła na Sejm RP Sławomira Nitrasa. Świadek potwierdził, że kontaktował się z nim Łukasz J. wskazując, że ma bezpośredni kontakt z Stanisławem G. przebywającym wówczas w Areszcie Śledczym. Łukasz J. chciał spotkać się posłem Sławomirem Nitrasem i przekazać mu informacje dotyczące Stanisława G. jednak do spotkania nie doszło.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-05
Data udostępnienia informacji: 2019-06-05
Liczba odsłon: 1 306