środa, 01 lipca 2020

Kolejne kroki Prokuratury podjęte w celu zapobieżenia wydania 4-letniej dziewczynki do Belgii

Kolejne kroki Prokuratury podjęte w celu zapobieżenia wydania 4-letniej dziewczynki do Belgii

Po skierowaniu w ubiegłym tygodniu przez Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie o wydanie dziecka, prokuratura podjęła kolejne kroki zmierzające do powstrzymania realizacji orzeczenia wydanego w trybie konwencji haskiej z 1980 roku, skutkującego przymusowym wydaniem dziewczynki zamieszkującemu w Belgii ojcu. W tym celu Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała dzisiaj (1 lipca 2020 roku) dwa wnioski do katowickich sądów.

Wniosek o zawieszenie postępowania

W pierwszym z wniosków prokuratura domaga się zawieszenia postępowania wykonawczego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, który zlecił kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie małoletniej Ines. Prokurator podniósł, iż aktualnie toczą się z wniosków prokuratury inne postępowania, przed Sądem Okręgowym w Katowicach, o uznanie za nieskuteczne na terenie RP wyroków wydanych przez belgijski sąd. Jak zaznaczono we wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego, wynik postępowań przed Sądem Okręgowym w Katowicach ma wpływ na bieg wskazanego powyżej postępowania wykonawczego w przedmiocie przymusowego odebrania Ines.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia

Ponadto w dniu dzisiejszym, prokuratura złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o uznanie za nieskuteczne na terytorium RP orzeczenia sądu belgijskiego. Prokuratura domaga się w tym wniosku zawieszenia postępowania wykonawczego, a także ustalenia, na czas toczącego się postępowania przed Sądem Okręgowym w Katowicach, miejsca pobytu małoletniej, w miejscu pobytu jej babki macierzystej, która po śmierci matki dziewczynki sprawuje nad nią faktyczną opiekę.
We wniosku podkreślono, iż dziewczynka przebywa w Polsce od połowy 2017 roku i od tamtej pory nie miała żadnego kontaktu ze swoim ojcem. Prokuratura podniosła również, iż natychmiastowe wydanie 4-letniego dziecka ojcu, z którym aktualnie nie łączy ją żadna więź emocjonalna i do obcego środowiska, pozostaje w oczywisty sposób w sprzeczności z nadrzędną wartością jaką jest dobro dziecka. Przekazanie bowiem dziewczynki z dnia na dzień osobie, której praktycznie nie zna, wywiezienie do obcego kraju, do ludzi z którymi nie będzie nawet w stanie się porozumieć, może spowodować wręcz katastrofalne skutki dla psychiki małoletniej. Zaznaczyć należy, że ojciec dziewczynki i jego bliscy nie znają języka polskiego, którym wyłącznie posługuje się dziecko.
Zgodnie z orzeczeniami belgijskiego sądu, co do których prokuratura wystąpiła z wnioskiem o uznanie za nieskuteczne na terytorium RP, ojcu została przyznana pełnia władzy rodzicielskiej nad córką. Jednakże do prawidłowego sprawowania władzy rodzicielskiej najistotniejszym jest nawiązanie odpowiednich relacji pomiędzy ojcem a córką. Dziecko musi przyzwyczaić się powoli do nowej sytuacji, oswoić się z niedawną śmiercią matki oraz pojawieniem się w jej świadomym życiu ojca, a także ewentualną zmianą miejsca pobytu i zamieszkania w obcym dla siebie kraju.
Jednocześnie we wniosku o udzielenie zabezpieczenia wskazano, iż wydanie dziewczynki w trybie przymusowego odebrania w toku postępowania przez Sądem Okręgowym, zniweczy jego cel jakim jest uznanie za nieskuteczne na terytorium RP orzeczenia sądu belgijskiego rozstrzygającego w przedmiocie odpowiedzialności rodzicielskiej.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-07-01
Data udostępnienia informacji: 2020-07-01
Liczba odsłon: 896