poniedziałek, 05 lipca 2021

Kolejne uderzenie w międzynarodową grupę przestępczą przemycającą narkotyki

Kolejne uderzenie w międzynarodową grupę przestępczą przemycającą narkotyki

Na polecenie prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie 15-16 i 18 czerwca 2021 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejne 4 osoby w sprawie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przemytu znacznych ilości narkotyków. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani. W trakcie czynności zabezpieczono prawie 10 kilogramów haszyszu i marihuany o wartości prawie 200 tysięcy złotych oraz 4 litry płynnej amfetaminy, z której można było wyprodukować 16 kilogramów amfetaminy o wartości co najmniej 320 tysięcy złotych.

Czynności procesowe zostały również przeprowadzone 15 czerwca na terenie Hiszpanii, gdzie we współpracy z tamtejszymi służbami dokonano zatrzymania kolejnych 3 osób wchodzących w skład międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymania na terenie Hiszpanii zostały przeprowadzone na podstawie europejskich nakazów aresztowania wydanych na wniosek prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Nadal część osób jest poszukiwana europejskimi nakazami aresztowania.

Dotychczas Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował w tej sprawie cztery akty oskarżenia wobec 18 osób wchodzących w skład międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przemytu znacznych ilości narkotyków. Pięciu oskarżonych zostało już prawomocnie skazanych.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk oraz przemytu znacznych ilości marihuany, a następnie wprowadzenia jej do obrotu na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej kwalifikowane z art. 55 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czyny te zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowe aresztowanie

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w tym realną obawą matactwa procesowego oraz grożącą podejrzanym surową karę prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec wszystkich podejrzanych.

Prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych i konfiskaty rozszerzonej na ponad 22 miliony złotych

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych na kwotę ponad 7 milionów złotych. Skorzystał w tym zakresie z wprowadzonych w 2016 r. przepisów dotyczących konfiskaty rozszerzonej i zabezpieczeń majątkowych, dzięki którym zabezpieczył 17 nieruchomości w tym 11 położonych na terenie Hiszpanii. Ponadto prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego w postaci samochodów, motocykli, łodzi motorowej oraz ponad 300 tysięcy gotówki, którą podejrzani przechowywali w reklamówkach.

Łączna kwota zabezpieczonego dotychczas przez prokuratora mienia wynosi ponad 22 miliony złotych.

Międzynarodowa współpraca

W ramach śledztwa doszło do powołania międzynarodowego wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego JIT ze Stroną brytyjską. Korzystano również na bieżąco z pomocy EUROPOLU, jak również funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Prokurator prowadził również bieżącą współpracę z hiszpańskimi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości koordynowana przez EUROJUST.

Grupa przemyciła 15 ton marihuany o wartości 440 milionów złotych

Postępowanie prowadzone przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zostało wszczęte w lipcu 2017 roku po zatrzymaniu przez CBŚP oraz Karpacki Oddział Straży Granicznej na gorącym uczynku osób, które dokonały przemytu z Niemiec do Polski 123 kilogramów marihuany.

W toku śledztwa prokurator wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Placówki Straży Granicznej w Zakopanem ustalili, iż zorganizowana grupa przestępcza w latach 2011-2017, dokonała co najmniej 162 przemytów nie mniej niż 15 ton marihuany o wartości detalicznej nie mniejszej niż 440 milionów złotych. Przemyt odbywał się do Polski z takich krajów jak Holandia, Hiszpania i Niemcy. Ponadto prokurator ustalił, że grupa przemycała narkotyki z Hiszpanii do takich krajów jak Włochy, Belgia, Niemcy oraz Wielka Brytania. Środki odurzające były następnie wprowadzane przez grupę do obrotu na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Aktualnie w sprawie występuje 44 podejrzanych. Śledztwo w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy, prokurator nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-07-05
Data udostępnienia informacji: 2021-07-05
Liczba odsłon: 3 407

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj