wtorek, 07 stycznia 2020

Kolejne zarzuty dla Zbigniewa S.

Kolejne zarzuty dla Zbigniewa S.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali Zbigniewa S. Zatrzymanie ma związek z postanowieniem prokuratora o zmianie i uzupełnieniu postanowienia o postawieniu zarzutów Zbigniewowi S.

Po doprowadzeniu do prokuratury Zbigniewowi S. zostaną postawione nowe zarzuty, między innymi:

Zarzut popełnienia przestępstwa z  art. 224§2 kk i z art.  226§1 kk w  zw.  z  art. 231a kk  w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z  art. 12§1 kk. Zarzut ten zostanie postawiony w związku z wydarzeniami, do jakich doszło 15 października 2019 roku w Warszawie, w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas wizyty w siedzibie ministerstwa Zbigniew S. użył groźby bezprawnej pozbawienia życia matki oraz dziecka Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Groźby te powtórzył następnie w nagranym materiale audio–wideo, upublicznionym  na stronach internetowych. Miały one na celu wymuszenie na Prokuratorze Generalnym podjęcia działań zmierzających do polecenia prokuratorom i funkcjonariuszom organów ścigania  zaniechania czynności służbowych związanych z prowadzeniem postępowań przeciwko członkom rodziny Zbigniewa S.

Kolejne nowe zarzuty dotyczą także popełnienia przestępstw, których Zbigniew S. dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z Piotrem K., ps. Broda. Polegały one m.in. na rozpowszechnianiu fałszywych zdjęć i informacji mających zdyskredytować i pozbawić zaufania publicznego najważniejsze w prokuraturze osoby odpowiadające za walkę z przestępczością zorganizowaną – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz  Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beatę Marczak. Kierowane pod ich adresem groźby i fałszywe informacje miały doprowadzić do ich zniesławienia, a w rezultacie do bezprawnego wpłynięcia na pracę prokuratury w sprawach dotyczących Zbigniewa S. i innych osób podejrzewanych o popełnienie poważnych przestępstw.

Zarzut popełnienia przestępstwa  z  art. 224§2 kk. Zarzut ten zostanie postawiony w związku z wydarzeniem z 28 grudnia 2019 roku. W nagranym materiale audio-wideo, upublicznionym na swojej stronie internetowej Zbigniew S. stosował wobec Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beaty Marczak groźby bezprawne polegające  na zapowiedzi rozpowszechniania  i rozpowszechnianiu fałszywych  wiadomości naruszających cześć i godność osobistą wymienionego  funkcjonariusza publicznego w celu zmuszenia jej do przedsięwzięcia prawnych czynności służbowych korzystnych dla Zbigniewa S. w prowadzonych przeciwko niemu  postępowaniach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem K., ps. Broda, w materiale audio-wideo Zbigniew S. zamieścił zdjęcia mające rzekomo przedstawiać Beatę Marczak. W rzeczywistości – co potwierdzono w toku śledztwa – są to zdjęcia przedstawiające zupełnie inną osobę.

Zarzut popełnienia przestępstwa z art. 224§2 kk. W tym samym nagraniu z 28 grudnia 2019 roku Zbigniew S. skierował wobec Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro groźby bezprawne polegające na zapowiedzi rozpowszechniania
i rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości naruszających cześć i godność osoby najbliższej wymienionego  funkcjonariusza publicznego – żony Patrycji Koteckiej w celu zmuszenia go do przedsięwzięcia prawnych czynności służbowych korzystnych dla Zbigniewa S.
w prowadzonym przeciwko niemu przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie postępowaniu karnym. Działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem K., ps. Broda, w materiale audio-wideo Zbigniew S. zamieścił zdjęcia mające rzekomo przedstawiać żonę ministra Patrycję Kotecką. W rzeczywistości – co potwierdzono w toku śledztwa – są to zdjęcia przedstawiające zupełnie inne osoby.

Prokuratura zamierza też postawić w tej sprawie zarzuty Piotrowi K., ps. Broda. W związku z innymi wcześniej popełnionymi przez niego przestępstwami, w czerwcu 2019 roku została skierowana prośba o pomoc prawną do ukraińskiej prokuratury, celem możliwości ekstradycji.

W sumie w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach Zbigniewowi S. zostały lub zostaną postawione zarzuty popełnienia 188 przestępstw. Wśród osób pokrzywdzonych bezprawnymi groźbami lub zniewagami Zbigniewa S. są m.in. politycy, policjanci, prokuratorzy i sędziowie. Wśród nich są prezydent Andrzej Duda, a także Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin czy Barbara Piwnik.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-01-07
Data udostępnienia informacji: 2020-01-07
Liczba odsłon: 1 465