czwartek, 16 lipca 2020

Kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzenia środków unijnych

Kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzenia środków unijnych

Wczoraj (15 lipca 2020 roku) kolejne 3 osoby usłyszały w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zarzuty dotyczące wyłudzenia środków finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z budżetu Unii Europejskiej.

Wyłudzili ponad 315 tysięcy złotych

Podejrzani związani są z jedną ze spółek działającą w branży tzw. „nowych technologii”. Spółka realizowała projekt o nazwie „System adaptacyjnego i kooperacyjnego zarządzania podsystemami miejskimi/ Adaptive and Cooperative Control in Urban (sub) Systems”. Za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 315.366,15 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu krajowego i Komisji Europejskiej.

Beneficjenci projektu wprowadzili w błąd pracowników NCBiR, co do rzeczywistej kondycji finansowej spółki, przedkładając poświadczające nieprawdę dokumenty, wskazujące na dobrą sytuację ekonomiczną beneficjenta, który w rzeczywistości już w dniu 31 grudnia 2012 roku, wszedł w stan niewypłacalności, co winno skutkować złożeniem wniosku o stwierdzenie upadłości.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku  podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa wyłudzenia dotacji, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nie zgłoszenia wniosku o upadłość pomimo powstania warunków uzasadniających jego zgłoszenie.

Ponadto jeden ze sprawców usłyszał także zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowania wyłudzenia ponad 56 milionów złotych z NCBiR w związku  z realizacją dwóch innych projektów finansowanych ze Skarbu Państwa oraz środków Unii Europejskiej.

Przestępstwa te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 20 do 150 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

17 osób z zarzutami

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotyczy przestępnej niegospodarności w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o. siedzibą w Sopocie. W tej sprawie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzeń wielomilionowych dotacji, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę i podrobionymi dokumentami oraz prania pieniędzy usłyszało już 17 osób, w tym była prezes PSSE sp. z o.o. oraz jej syn.

Ustalenia śledztwa

Jak ustalono w toku postępowania do popełnienia przestępstw wykorzystywano szereg podmiotów gospodarczych, których działalność sprowadzała się w istocie jedynie do uzyskiwania, dofinansowań rzekomo innowacyjnych projektów z branży tzw. nowych technologii. Sprawcy podawali fikcyjne dane w zakresie kondycji finansowej tych podmiotów oraz przedstawiali różnego rodzaju nieprawdziwe informacje we wnioskach o dofinansowanie oraz we wnioskach o wypłatę środków. Jak ustalono, łączna kwota wyłudzonych dofinansowań wynosi ponad 15 milionów złotych, ponadto usiłowano wyłudzić ponad 128 milionów złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-07-16
Data udostępnienia informacji: 2020-07-16
Liczba odsłon: 836