czwartek, 16 stycznia 2020

Kolejne zarzuty w sprawie warszawskiej reprywatyzacji

Kolejne zarzuty w sprawie warszawskiej reprywatyzacji

W postępowaniu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich prokurator przedstawił zarzuty drugiemu z zatrzymanych - warszawskiemu przedsiębiorcy. Zatrzymany usłyszał zarzut polegający na udzieleniu urzędnikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku głównego specjalisty Pierwszego Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami korzyści majątkowych w gotówce, w kwocie 20 tysięcy złotych, w zamian za przychylność i pozytywne rozpoznawanie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Młynarskiej 48 na rzecz nabywcy roszczeń dekretowych kwalifikowany z art. 229 par. 1 kodeksu karnego.

Czyn ten zagrożony jest kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręcznia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się ze świadkami.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-01-16
Data udostępnienia informacji: 2020-01-16
Liczba odsłon: 600