piątek, 09 sierpnia 2019

Kolejne zarzuty w związku z tzw. „dziką reprywatyzacją”

Kolejne zarzuty w związku z tzw. „dziką reprywatyzacją”

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie (8 sierpnia 2019 roku) dokonano zatrzymania trzech byłych urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w tym Jakuba R. - byłego Zastępcę Dyrektora BGN, Gertrudę J.-F. - byłą Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych BGN oraz Marka K. - byłego Dyrektora BGN. Zatrzymani po doprowadzaniu od Prokuratury Okręgowej usłyszeli zarzuty popełnienia czynów polegających na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec Gertrudy J.-F. i Marka K. środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu kontaktu z określonymi osobami. Ponadto wobec Marka K. zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 200 tys. zł. Wobec Jakuba R. prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo zostało podjęte

Śledztwo w powyższej sprawie pierwotnie prowadzone było w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście, gdzie 23 listopada 2006 r. zostało umorzone. Na skutek pism lokatorów reprywatyzowanych kamienic warszawskich, Prokuratura Krajowa w ramach zespołu prokuratorów powołanego do koordynowania postępowań dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, zleciła m.in. analizę powyższego postępowania oraz ocenę zasadności podjętej decyzji końcowej. W rezultacie podjętych działań powyższe postępowanie zostało podjęte oraz kontynuowane na szczeblu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Urzędnicy nie zebrali całej dokumentacji

W toku postępowania ustalono, że w wyniku niedopełnienia obowiązków doszło do wydania decyzji administracyjnych ustanawiających, na rzecz następców prawnych przedwojennych właścicieli, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Nowy Świat 24. Byłym urzędnikom zarzucono zaniechania w zakresie zebrania wszystkich dowodów niezbędnych do prawidłowego rozpoznania sprawy, w tym m.in. niezweryfikowanie stanu prawnego budynku.

Rząd Kanady wypłacił odszkodowanie

Jak ustalili prokuratorzy, w toku postępowania administracyjnego zaniechano uzyskania informacji i dokumentów z Ministerstwa Finansów w kwestii odszkodowania za nieruchomość objętą zarzutami. W toku śledztwa ustalono, że rząd kanadyjski, na podstawie przepisów układu indemnizacyjnego zawartego miedzy Rzędem PRL i Rządem Kanady, wypłacił odszkodowanie w stosunku do zgłoszonego roszenia za ½ udziału w prawie własności nieruchomości.

Usłyszeli zarzuty

W wyniku powyższych zaniechań urzędniczych doszło do wydania bezzasadnych decyzji administracyjnych o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej zarzutami oraz wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu m.st. Warszawy i Skarbu Państwa w kwocie ponad 9 milionów złotych.
Prokurator przedstawił Jakubowi R. trzy zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 231 par. 2 kodeksu karnego, Gertrudzie J-F. zarzut z art. 231 par. 2 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk oraz Markowi K. zarzut z art. 231 par. 2 kk.
Zarzuty przedstawione Jakubowi R., Gertrudzie J-F. i Marcinowi K. obejmują działanie na szkodę interesu prywatnego osób najmujących lokale mieszkalne przy ul. Nowy Świat 24 oraz na szkodę interesu publicznego w postaci wiarygodności i zaufania obywateli do jednostki samorządu terytorialnego – m.st. Warszawy.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

100 postępowań dotyczących blisko 500 warszawskich nieruchomości

W związku z tzw. dziką reprywatyzacją w prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się obecnie ponad 100 postępowań karnych, które dotyczą blisko 500 nieruchomości warszawskich.
Zarzuty działania na szkodę interesu publicznego poprzez przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków, fałszowania dokumentów i posługiwania się nimi, poświadczenia nieprawdy w dokumencie mającym znaczenie prawne, jak również przestępstwa o charakterze korupcyjnym oraz oszustw w ich kwalifikowanej postaci dotyczącej mienia wielkiej wartości przedstawiono łącznie 46 osobom, w tym 7 adwokatom, 7 radcom prawnym, 1 notariuszowi, 8 funkcjonariuszom publicznym, 2 rzeczoznawcom.

Zabezpieczono mienie o łącznej wartości 140 milionów złotych

Wobec 20 podejrzanych stosowane były tymczasowe aresztowania, wobec pozostałych środki w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 9,3 miliona złotych, dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju, zakazów kontaktowania się ze wskazanymi osobami.
Dokonano zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w kwocie ponad 140 milionów złotych.
Ustalona wartość wręczonych korzyści majątkowych w ramach procederu korupcyjnego wynosi 45 milionów złotych.
Ustalona wartość szkody wyrządzonej działaniami podejrzanych wynosi blisko 340 milionów złotych.
Dotychczas skierowano 6 aktów oskarżenia przeciwko 21 osobom.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-08-09
Data udostępnienia informacji: 2019-08-09
Liczba odsłon: 1 059