piątek, 07 sierpnia 2020

Kolejne zatrzymana w śledztwie dotyczącym nielegalnej produkcji papierosów

Kolejne zatrzymana w śledztwie dotyczącym nielegalnej produkcji papierosów

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku prowadzi śledztwo, którego przedmiotem jest działalność w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. między innymi terenie województwa mazowieckiego i kujawsko - pomorskiego zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której poza obywatelami RP wchodzili również obywatele innych państw, w tym Ukrainy i Armenii. Grupa zajmowała się popełnianiem przestępstw skarbowych, polegających na wytwarzaniu wbrew obowiązującym przepisom wyrobów tytoniowych, które oznaczano podrobionymi znakami towarowymi. Następnie nielegalnie wytworzone papierosy wprowadzano do obrotu wywożąc je również poza granice Polski, w tym do Włoch, Francji i innych krajów. W ten sposób wytworzono ponad 9 mln sztuk papierosów, o łącznej wartości nie mniejszej niż 5,5 mln narażając Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w łącznej kwocie ponad 13,4 mln zł.

Usłyszeli zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani
Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze Straży Granicznej na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zatrzymali w tej sprawie 7 osób. Czynności te poprzedziły przeszukania. W ich trakcie ujawniono między innymi broń palną, kilkaset tysięcy złotych w gotówce oraz znaczne ilości srebrnych i złotych monet kolekcjonerskich.
W siedzibie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych, a także bezprawnego wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym oraz przestępstw karnoskarbowych. Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut kierowania działaniami opisanej na wstępie zorganizowanej grupy przestępczej.
Na wniosek prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku Sąd Rejonowy w Białymstoku wobec 5 podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec 2 pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci poręczeń majątkowych oraz dozorów Policji.

Pierwsze zatrzymania w toku powyższego śledztwa miały miejsce w marcu 2020r. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych, a także bezprawnego wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym oraz przestępstw karnoskarbowych usłyszało wówczas 8 podejrzanych. Na wniosek prokuratora sześciu z nich zostało tymczasowo aresztowanych.
Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-08-07
Data udostępnienia informacji: 2020-08-06
Liczba odsłon: 551