czwartek, 11 października 2018

Kolejne zatrzymania członków grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami klubu sportowego Ruch Chorzów

Kolejne zatrzymania członków grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami klubu sportowego Ruch Chorzów

Na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która była powiązana z pseudokibicami klubu sportowego Ruch Chorzów.

Co zarzucono podejrzanym

Prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucili podejrzanym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie Polski i Czech, mającej na celu popełniania przestępstw przeciwko mieniu polegających na dokonywaniu kradzieży i kradzieży z włamaniem do obiektów użytkowych np. magazynów, biur, obiektów usługowych.

Od lipca 2013 roku do stycznia 2014 roku, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, sprawcy dokonali szeregu kradzieży z włamaniem między innymi w Opolu, Mysłowicach, Karlinie, Zabrzu, Żorach oraz Ostrawie w Czechach.

Dodatkowo pięciu osobom zarzucono uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Podejrzani z tego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu. Niektórym osobom zarzucono dodatkowo przywłaszczenie szeregu naczep do ciągników siodłowych.

Prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierowali wobec pięciu zatrzymanych wnioski do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego  w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Rozwojowy charakter sprawy

To kolejny etap śledztwa związanego z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami klubu sportowego Ruch Chorzów oraz pseudokibicami innych klubów piłkarskich. Jej członkowie zajmowali się popełnianiem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępstw polegających na obrocie substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi.

Dotychczas w toku śledztwa prokuratorskie zarzuty usłyszało łącznie 69 podejrzanych, w tym 36 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Zarzuca się im popełnienie wielu przestępstw polegających na udziale w zorganizowanych grupach przestępczych, rozbojach oraz obrocie narkotykami.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-11
Data udostępnienia informacji: 2018-10-11
Liczba odsłon: 3 023