wtorek, 20 listopada 2018

Kolejne zatrzymania i areszty wobec pseudokibiców krakowskiego klubu za przemyt narkotyków

Kolejne zatrzymania i areszty wobec pseudokibiców krakowskiego klubu za przemyt narkotyków

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wspólnie z Zarządem w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków.

Członkowie grupy należeli do bojówki krakowskiego klubu  

W toku postępowania prokuratorzy Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie ustalili, że grupa działała na terenie Krakowa i innych miejscowości województwa małopolskiego w latach 2015 – 2018. Członkowie tej grupy są związani z bojówkami pseudokibiców KS Cracovia. Działalność grupy przestępczej miała polegać na popełnianiu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, bezpieczeństwu publicznemu oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu, wprowadzaniu do obrotu oraz obrocie, wbrew przepisom ustawy, substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi.

Postępowanie prowadzone jest obecnie przeciwko 26 podejrzanym, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego wobec 15 stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a 6 podejrzanych jest obecnie poszukiwanych.

Działalnością grupy przestępczej kierować miał do dnia 15 grudnia 2017 roku Adrian Z. wraz z swym bratem Mariuszem Z. W związku ze śmiercią w tym dniu Adriana Z., podczas próby jego zatrzymania oraz tymczasowym aresztowaniem Mariusza Z., kierownictwo nad grupa przestępczą przejąć miał Mariusz Z. wraz ze swą konkubiną Magdaleną K.

Grupa przemycała narkotyki z Hiszpanii

W trakcie śledztwa prokuratorzy Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie ustalili, że sprawcy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mieli dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia z Hiszpanii środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste (marihuany)., w ilości nic mniejszej niż 5.500 kg o szacowanej czarnorynkowej wartości 88.000.000 zł oraz 120 kg. kokainy z Holandii o czarnorynkowej wartości ok. 4.320.000 euro, a następnie wprowadzić ją do obrotu na terenie kraju. Poza powyższą grupą przestępczą część z w/w osób dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia 2,5 kg. kokainy o szacowanej czarnorynkowej 65.000 euro oraz ziela konopi innych niż włókniste (marihuany), w ilości nie mniejszej niż 60 kg o szacowanej czarnorynkowej wartości 720.000 zł oraz uprawą konopi innych niż włókniste, z której pozyskano ok. 15 kg suszu o szacowanej czarnorynkowej wartości wynoszącej ok. 180.000 zł.

Podejrzani usłyszeli liczne zarzuty

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że członkowie grupy przestępczej dopuścić się mieli wielu innych przestępstw związanych z praniem pieniędzy, kradzieżą samochodów, pobić na tle porachunków pseudokibicowskich, wyłudzeń ubezpieczeniowych, rozbojów, wyłudzeń poświadczania nieprawdy i innych. Środki odurzające po dokonaniu ich wewnątrzwspólnotowego nabycia i przywiezienia na teren kraju porcjowano i przekazywano do innym członków grupy przestępczej, którzy za pośrednictwem kolejnych osób dokonywali ich rozprowadzenia po terenie Krakowa i innych miejscowościach.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-20
Data udostępnienia informacji: 2018-11-20
Liczba odsłon: 2 345