poniedziałek, 20 maja 2019

Kolejne zatrzymania i zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem cudzoziemców

Kolejne zatrzymania i zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem cudzoziemców

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo prowadzone przez Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się ułatwianiem pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie grupy na przemycie osób zarobili 920 tysięcy Euro. W toku postępowania na polecenie prokuratora zatrzymano kolejne 4 osoby, które usłyszały zarzuty.

Przemycili prawie 500 osób

W toku śledztwa prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalili, że członkowie grupy ułatwili prawie 500 osobom pobyt na terytorium Polski wbrew przepisom ustawy o cudzoziemcach. Członkowie grupy ułatwili pobyt m.in. obywatelom Iraku, Syrii, Pakistanu, Libii, Egiptu, Algierii jak i innych państw. Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator przedstawił kolejnym trzem zatrzymanym zarzuty  m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 264a par. 1 kodeksu karnego. Czynności procesowe z czwartym zatrzymanym będą wykonane w terminie późniejszym po uzyskaniu opinii biegłego odnośnie stanu jego zdrowia.

Łącznie w toku postępowania zarzuty usłyszały 23 osoby, w tym 7 osób jest tymczasowo aresztowanych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa osiągnęła korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 920 tysięcy Euro.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec jednego podejrzanego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zakazem wydania paszportu.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawiania wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

O sprawie pisaliśmy:

Areszt dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem cudzoziemców

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-20
Data udostępnienia informacji: 2019-05-19
Liczba odsłon: 1 210