czwartek, 20 września 2018

Kolejne zatrzymania i zarzuty dla handlarzy tzw. dopalaczami

Kolejne zatrzymania i zarzuty dla handlarzy tzw. dopalaczami

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się wprowadzaniem do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji - tzw. „dopalaczy". W ten sposób sprowadzili oni niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób.

Zatrzymanych zostało 9 osób

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie kolejnych 9 osób zamieszanych w przestępczy proceder. W okresie od co najmniej października 2012 roku do 25 listopada 2015 roku pełniły one funkcje sprzedawców w sklepach „Hindu Point”, „Śmieszne rzeczy”, „Zapachy” zlokalizowanych w miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Sklepy te działały w ramach różnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesami zarządu, prokurentami i wspólnikami tych spółek byli członkowie grupy przestępczej, w szczególności Jakub G. oraz Rafał G.

Zatrzymań dokonali w dniach 18 i 19 września 2018 roku w różnych miejscowościach na trenie kraju funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Rzeszowie.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one wielokrotnego wprowadzenia do obrotu szkodliwych dla zdrowia produktów pod pozorem przedmiotów kolekcjonerskich i imitacji produktów, bądź służących jako odświeżacz do bidetu, pochłaniacz wilgoci, dodatek do piasku i żwiru czy rozpałka do pieca i grilla. Oznaczone były one nazwami handlowymi „Cząstka Boga”, „Rzymskie Medaliony”, czy „Imitacja Produktu”. W rzeczywistości produkty te przeznaczone były do ich zażywania przez nieokreśloną liczbę osób. W składach chemicznych tych produktów sprawcy umieszczali substancje o działaniu psychoaktywnym, w szczególności substancje aktywne z grupy katynonów to jest: 4-MDMC, Pentedron, 3-MMC, 4- CMC, 4EEC, etyloetkatynonu, chlorometkatynonu oraz z grupy syntetycznych kannabinoidów to jest UR-144, AD-Chminaca, AB-Chminaca, będących produktami o cechach środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożywanie takich produktów, nawet w minimalnej ilości, powoduje niebezpieczne i nieprzewidywalne zaburzenia funkcjonowania organizmu. Działając w ten sposób sprawcy sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób.

Prokurator zarzucił im popełnienie przestępstwa z art. 165 par. 1 pkt 2 kodeksu karnego. Podejrzani dopuścili się go w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sieć sklepów znajdowała się w całym kraju

W toku śledztwa ustalono dotychczas, że szkodliwe substancje wprowadzano do obrotu między innymi za pośrednictwem sieci sklepów znajdujących się na terenie całego kraju. Prowadzone były one w ramach działalności gospodarczej 49 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesami zarządu, prokurentami, wspólnikami tych spółek byli członkowie grupy przestępczej, w szczególności Jakub G. i Rafał G.

Już wcześniej w toku tego postępowania prokuratorskie zarzuty usłyszały 72 osoby. Podejrzani są oni między innymi o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia wielu osób, w związku z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych – tzw. dopalaczy. Osoby, przy których ujawniono substancje psychotropowe, środki odurzające lub tzw. dopalacze, podejrzane są także o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Śledztwo prowadzone przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP cały czas ma charakter rozwojowy. Prowadzone są intensywne czynności mające na celu zweryfikowanie licznych zatruć, jakie miały miejsce w owym czasie, w szczególności tych których skutkiem była śmierć osoby zażywającej te substancje, a także ustalenie wszystkich sprawców, którzy zamieszani byli w ten przestępczy proceder. Prokuratura i Policja nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów. 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-20
Data udostępnienia informacji: 2018-09-20
Liczba odsłon: 2 524