wtorek, 11 grudnia 2018

Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie produkcji amfetaminy

Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie produkcji amfetaminy

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku wspólnie z Zarządem w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi postępowanie w sprawie nielegalnej produkcji na terenie Gdańska znacznej ilości amfetaminy oraz prekursora służącego do jej wytwarzania (BMK).

Zabezpieczono aparaturę do produkcji narkotyków

Na polecenie prokuratora 27 listopada 2018 r., funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku CBŚP wykonali kolejne czynności w sprawie w postaci przeszukania pomieszczeń gospodarczych używanych przez braci Pawła K. (lat 33) i Tomasza K. (lat 26), w powiecie piaseczyńskim, woj. mazowieckie. W wyniku tych działań zabezpieczono 13 kotłów ciśnieniowych, 44 stalowe chłodnice i dużą ilość aparatury laboratoryjnej (rozdzielacze, kolby, mieszadło, chłodnice i inne). Zabezpieczone rzeczy, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz wprowadzone modyfikacje niektórych przedmiotów, mogły być przeznaczone w celu konstruowania linii technologicznych do produkcji amfetaminy. W trakcie przeszukania zabezpieczono również około 4,5 ton różnego rodzaju substancji chemicznych (w stanie stałym i ciekłym), które mogły być użyte w procesie wyrabiania narkotyków.

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że przerabianie rzeczy, których posiadanie jest dozwolone, w celu następczego wykorzystania tych przedmiotów do niedozwolonej produkcji narkotyków, polegało na zmianie ich oryginalnej konstrukcji, a finalnie na uzyskaniu aparatury do produkcji amfetaminy. Przykładem tego typu zmian adaptacyjnych było odpowiednie przerobienie kegów (oryginalnie przeznaczonych do przechowywania piwa), i wskutek modyfikacji uzyskanie kotłów ciśnieniowych, tzw. reaktorów, niezbędnych podczas syntezy amfetaminy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku postępowania przedstawiono braciom Pawłowi K. i Tomaszowi K. zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przystosowania różnego rodzaju sprzętu, naczyń i pojemników, do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowych.

Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej podlega karze pozbawienia wolności do lat 5, natomiast wytwarzanie narzędzi służących do produkcji narkotyków, jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec Pawła K. i Tomasza K., środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju.

Zlikwidowano wytwórnie amfetaminy w Gdańsku

Dotychczas w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie 30 września 2018 roku zlikwidowano nielegalną wytwórnię amfetaminy działającą na terenie Gdańska, w której zabezpieczono między innymi: dwie kompletne linie produkcyjne, jedną do wytwarzania benzylometyloketonu (BMK), a drugą do wytwarzania amfetaminy, sprzęt laboratoryjny i aparaturę uzupełniającą, a także, ponad 120 kilogramów różnego rodzaju substancji chemicznych.

Prokuratorzy ustalili, że przerwanie przestępczej działalności, w dniu 30 września 2018 r., nastąpiło po nielegalnym wyprodukowaniu 20 kg BMK i 300 gramów amfetaminy, jednak zdaniem biegłych z odczynników chemicznych zgromadzonych przez podejrzanych w hali produkcyjnej, przy wykorzystaniu sprzętu, którym dysponowali oraz stosując przyjętą technologię produkcji, można było uzyskać ponad 30 kg benzylometyloketonu (BMK) i ponad 60 kilogramów amfetaminy, stanowiących ponad 6 milionów porcji dilerskich. Zastosowana metoda produkcyjna polegała na przetwarzaniu legalnego fenylonitropropenu (P2NP) w nielegalny benzylometyloketon (BMK) oraz w nielegalny siarczan amfetaminy.

Dotychczas zatrzymano 8 członków grupy

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, w toku dotychczasowego śledztwa przedstawił ośmiu podejrzanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym sześciu osobom zarzuty nielegalnego wytwarzania BMK i amfetaminy.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku zastosował wobec tych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-11
Data udostępnienia informacji: 2018-12-09
Liczba odsłon: 1 540