czwartek, 04 kwietnia 2019

Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie wyłudzenia podatku VAT

Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie wyłudzenia podatku VAT

Na polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie (2 kwietnia w 2019 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Krystiana P. Marka P. Przemysława R. Remigiusza S. Waldemara H. i Piotra W. Są to już kolejne zatrzymania w tej sprawie. Prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty i zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie ustalił, że zatrzymani dopuścili się przestępstw skarbowych polegających uzyskanie bezpodstawnego zwrotu podatku VAT w wysokości od  ponad 12 tysięcy do ponad 120 tysięcy złotych.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia oszustwa kwalifikowanego z art. 286 par. 1 kodeku karnego, użycia dokumentów w postaci nierzetelnych faktur kwalifikowane z art. 273 kodeksu karnego oraz przestępstw skarbowych.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 30 tysięcy złotych. Ponadto wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował również środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Zarzucane czyny zagrożone są karą do 8 lat pozbawiania wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

O sprawie pisaliśmy:

Kolejne zatrzymania w sprawie dotyczącej wyłudzenia podatku VAT

Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw polegających na wyłudzaniu podatku VAT

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-04
Data udostępnienia informacji: 2019-04-03
Liczba odsłon: 2 647