piątek, 18 grudnia 2020

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym fikcyjnego obrotu towarami i usługami oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym fikcyjnego obrotu towarami i usługami oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT

15 grudnia 2020 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymali kolejnych dwóch podejrzanych, w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej.

Kolejny etap śledztwa

Prowadzone czynności są kolejnym etapem wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi. Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty popełnienia przestępstw karnych i karno-skarbowych, w tym jeden z nich udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednego z nich. Sąd uwzględniając argumentację prokuratora zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

W stosunku do drugiego zatrzymanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym, którzy z ich popełnienia uczynili sobie stałe źródło dochodu, zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego grupa popełniała przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii komputerowych. Jej członkowie wytwarzali i przesyłali drogą elektroniczną fikcyjne faktury VAT oraz tworzyli historię komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami gospodarczymi zaangażowanymi w nielegalny proceder. Działanie to miało na celu stworzenie pozorów autentycznej współpracy handlowej. Dokonanie przelewu płatności za towar lub usługę miało uwiarygodnić zdarzenia gospodarcze, które nie miały miejsca w rzeczywistości i dać pozory legalności w przypadku kontroli uprawnionych organów.

30 milionów złotych za fikcyjne faktury

Przeprowadzane aktualnie czynności pozwolą na sfinalizowanie wątku śledztwa, obejmującego ustalony „łańcuch” osób i podmiotów uczestniczących w wystawianiu i przekazywaniu nierzetelnych faktur oraz związanego z tym obrotem pieniędzy. Jak wynika  z materiału dowodowego, osoby uprawnione do reprezentacji poszczególnych podmiotów przekazywały pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowały określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji. Ustalenia wskazują, że przekazano w ten sposób blisko 30 milionów złotych.

Kolejne akty oskarżenia

W 2019 roku skierowano do sądu akt oskarżenia w tej sprawie, przeciwko 18 osobom, w tym kierownictwu grupy przestępczej, gdzie łączna wartość uszczupleń należności Skarbu Państwa, wynikająca z zarzutów objętych aktem oskarżenia, została określona na poziomie niemalże 58 milionów złotych.

Natomiast w październiku bieżącego roku, kolejnym aktem oskarżenia objęto pięć osób.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-12-18
Data udostępnienia informacji: 2020-12-17
Liczba odsłon: 545