poniedziałek, 03 sierpnia 2020

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym wyłudzeń VAT

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym wyłudzeń VAT

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie w ostatnim czasie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 21 osób którym przedstawione zostały zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zbrodni vatowskiej, prania brudnych pieniędzy, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, a także przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora 7 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych podejrzanych zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze.

Nierzetelne faktury i nieprawdziwa dokumentacja księgowa

Zatrzymania były związane ze śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych polegających na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i ich przekazywaniu kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez nie zgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania oraz wyłudzenia podatku VAT. Ponadto grupa podejmowała czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących ze wskazanych powyżej przestępstw karnoskarbowych, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia ich przepadku. Członkowie grupy tworzyli poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową, w tym dowody wpłat i wypłat, ujmowane w księgach rachunkowych oraz umowy cywilnoprawne w celu okazania ich w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza wystawiła kilka tysięcy faktur na kwotę ponad 63 mln zł, a straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 13 mln zł.

Prokurator zabezpieczył ponad 2 miliony złotych

W toku przeprowadzonych czynności dokonano przeszukania miejsc zamieszania i aktualnego pobytu osób zatrzymanych, siedzib czterech spółek oraz ośmiu biur rachunkowych, jak również zabezpieczono dokumentację podmiotów biorących udział w przestępczym procederze.

Zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 800 tysięcy złotych oraz dokonano blokad 29 rachunków bankowych, która przekroczyła kwotę ponad 2 milionów złotych.

Zakresem śledztwa objętych jest aktualnie 47 podejrzanych oraz 257 firm z terenu całego kraju.

Podejrzanym grożą kary nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-08-03
Data udostępnienia informacji: 2020-08-02
Liczba odsłon: 842