czwartek, 12 marca 2020

Kolejne zatrzymania w sprawie uszczupleń podatkowych na łączną kwotę 1,7 miliona złotych

Kolejne zatrzymania w sprawie uszczupleń podatkowych na łączną kwotę 1,7 miliona złotych

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach policjanci KWP w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, zatrzymali trzech kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami VAT. Realizacji dokonano w jednym z wątków tej sprawy, gdzie doszło do uszczupleń podatkowych w wysokości co najmniej 1,7 miliona złotych. Zatrzymani, to mieszkańcy województw śląskiego i małopolskiego. Prokurator przedstawił im zarzuty i wobec dwóch z nich skierował wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prokuratury Krajowej  przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uszczuplenie należności podatkowych, kwalifikowane z art. 258 § 1 kodeksu karnego. Ponadto zatrzymani są podejrzani o popełnienie przestępstw skarbowych polegających na podrabianiu i wprowadzaniu do ewidencji księgowo-skarbowej poświadczających nieprawdę faktur VAT, pozorujących wewnątrzwspólnotowy obrót częściami samochodowymi. Tak sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali właściwym miejscowo urzędom skarbowym, dzięki czemu doprowadzili do uszczupleń podatkowych w zakresie podatku VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej.

Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do 15 lat.

W wyniku przestępczej działalności doszło do  uszczupleń podatkowych na kwotę 1,7 miliona złotych. Wartość uszczupleń podatkowych w całym procederze szacowana jest na 37 milionów złotych.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec dwóch zatrzymanych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wnioski i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Wobec jednego  z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci  poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju.

Dotychczas zatrzymano 8 osób

Jest to kolejna realizacja w tej wielowątkowej sprawie prowadzonej od 2018 roku pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Dotychczas zatrzymano 8 osób z których 2 zostały tymczasowo aresztowane.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-03-12
Data udostępnienia informacji: 2020-03-11
Liczba odsłon: 1 298