czwartek, 23 lipca 2020

Kolejne zatrzymanie w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków

Kolejne zatrzymanie w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków

Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Białymstoku (21.07.2020r.) dokonali zatrzymania kolejnej osoby w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Po doprowadzeniu do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zatrzymanej zostały przedstawione zarzuty. Prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze.

Usłyszała zarzuty

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanej zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej kwalifikowane z art. 126b ustawy prawo farmaceutyczne.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Naruszenie zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków

W toku śledztwa prokurator ustalił, że zatrzymana w latach 2015-2018 uczestniczyła w zorganizowanej grupie przestępczej, która zbywała leki z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, pod pozorem ich sprzedaży do Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Sprzedaż leków odbywała się z naruszeniem zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków, wynikającego z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne.

Leki zagrożone brakiem dostępności

W toku postępowanie prokurator ustalił, że wśród leków sprzedanych do hurtowni farmaceutycznych, były leki, które znajdowały się na wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczas zarzuty usłyszało 18 osób

Czynności przeprowadzone 21.07.2020 r. są kontynuacją śledztwa, które swoim zakresem obejmuje obrót lekami, w tym ich wywóz za granicę. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że za granicę wywożone były m. in. leki, które znajdowały się na wykazach produktów leczniczych, zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczas w śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 18 osobom.

O sprawie pisaliśmy:

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zarzuty-dla-zatrzymanych-w-sprawie-tzw-mafii-lekowej/

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/kolejne-zatrzymania-w-sprawie-tzw-mafii-lekowej-2/

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-07-23
Data udostępnienia informacji: 2020-07-22
Liczba odsłon: 1 217