poniedziałek, 23 listopada 2020

Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami

Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami

Wspólne działania Prokuratury i funkcjonariuszy CBŚP oraz Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziły do zatrzymania w ubiegłym tygodniu 5 osób, w związku ze śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami. Czynności zostały przeprowadzone na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Podczas działań przeszukano również ponad 50 obiektów, mogących mieć związek z działalnością prawie 40 różnych podmiotów gospodarczych. Wówczas także zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien pieniądze oraz mienie w postaci m.in. samochodu wartego 450 tysięcy złotych, luksusowych zegarków, czy urządzenia do endermologii wartego ok. 170 tysięcy złotych.

Co zarzuca się zatrzymanym

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej osobie zarzut kierowania nią. Dodatkowo poszczególni podejrzani w zależności od pełnionej roli usłyszeli zarzuty m.in. dokonywania oszustw i wyłudzeń, w tym wyłudzenia na kwotę ponad 182 tysięcy złotych z tzw. tarczy finansowej, fałszowania dokumentacji, a także działania na szkodę poszczególnych spółek.

Środki zapobiegawcze

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 3 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Po wykonaniu czynności procesowych z pozostałymi zatrzymanymi prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Ustalenia śledztwa

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o liczne oszustwa, a w ostatnim czasie także o wyłudzanie środków finansowych pochodzących z rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, przeznaczonych na działania mające na celu ochronę rynku pracy, zapewnienie firmom płynności finansowej czy też zrekompensowania szkód zaistniałych w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce, będących skutkiem pandemii koronawirusa (COVID-19). Terenem działania grupy były województwa mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie i śląskie.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w ramach prowadzenia działalności gospodarczych, jak też w wielu przypadkach pod pozorem jej prowadzenia, członkowie grupy wystawiali nierzetelne faktury. W ten sposób wykazywano obrót oraz koszty uzyskania przychodu przez firmy. To z kolei umożliwiło uzyskanie m.in. od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. subwencji w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”.

Fałszywe faktury na 16 milionów złotych

Warto zaznaczyć, że wyłudzenie subwencji z tarczy nie jest jedynym przestępstwem, o które członkowie grupy są podejrzani, ponieważ nierzetelne dokumenty i wykazywane wysokie obroty umożliwiały przede wszystkim wyłudzanie pożyczek, kredytów, leasingów i faktoringów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, członkowie grupy posłużyli się fałszywymi fakturami łącznie opiewającymi na kwotę ponad 16 milionów złotych. Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało już 13 osób.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

O sprawie pisaliśmy również: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zatrzymani-czlonkowie-grupy-przestepczej-zajmujacej-sie-wyludzaniem-kredytow/

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa  

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-11-23
Data udostępnienia informacji: 2020-11-23
Liczba odsłon: 1 320