piątek, 19 lutego 2021

Kolejnych 17 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Kolejnych 17 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 17 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Prokurator przedstawił zatrzymanym 72 zarzuty.

Zatrzymania i przeszukania

Zatrzymania zostały przeprowadzone na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. W toku przeprowadzonych czynności dokonano przeszukań kilkudziesięciu miejsc zamieszania i aktualnego pobytu zatrzymanych, siedzib czterech spółek oraz ośmiu biur rachunkowych. Ponadto zabezpieczono dokumentację podmiotów biorących udział w przestępczym procederze.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił dwóm zatrzymanym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze ekonomicznym kwalifikowane z art. 258 par. 3 kodeksu karnego. Kolejnych 14 zatrzymanych usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec 10 osób usłyszało zarzut tzw. zbrodni vatowskiej.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierowania do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 5 podejrzanych. Sąd podzielił argumentację prokuratora uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie.

Działalność grupy

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych polegających na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i ich przekazywaniu kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez nie zgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania oraz wyłudzenia podatku VAT.

Ukrywali wyłudzone środki

Ponadto grupa podejmowała czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z przestępstw karnoskarbowych, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia ich przepadku. Poszczególni członkowie grupy tworzyli poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową, w tym dowody wpłat i wypłat, ujmowane w księgach rachunkowych oraz umowy cywilnoprawne w celu okazania ich w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT.

Zarzuty usłyszały już 92 osoby

W ramach nadzorowanego śledztwa ujawniono kolejne dwie zorganizowane grupy przestępcze, której członkowie rozprowadzali nierzetelne oraz poświadczające nieprawdę faktury VAT na terenie całego kraju.

Dotychczas zakresem śledztwa objęto ponad 250 podmiotów z terenu całego kraju. Aktualnie zarzuty przedstawiono 92 osobom.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-19
Data udostępnienia informacji: 2021-02-19
Liczba odsłon: 1 021