piątek, 27 marca 2020

Działania prokuratury w związku z epidemią koronawirusa

Działania prokuratury w związku z epidemią koronawirusa

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Prokuratura Krajowa podjęła wszystkie niezbędne działania służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy prokuratorów i pracowników prokuratury.

Już od zaistnienia zagrożenia prokuratura reagowała na zagrożenia, a od 16 marca Prokurator Krajowy systematycznie wystosowywał pisma do wszystkich szefów powszechnych jednostek prokuratury polecające, aby zostały wdrożone podwyższone standardy sanitarne oraz zasady zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie prokuratur, w tym m.in. ograniczenie liczby osób przebywających w budynkach, badanie temperatury ciała osób wchodzących do budynków prokuratur, wprowadzenie pracy w systemie rotacyjnymi i pracy zdalnej.

W Prokuraturze Krajowej 24 marca 2020 r. powołany został Zespół do spraw koordynacji działań w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19. Do jego zadań należy m.in. ocena zarówno występujących, jak i potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia prokuratorów oraz pracowników prokuratury, a także zapewnienie ciągłości działania jednostek prokuratury.

Wszystkie prokuratury mają zapewnione niezbędne środki ochronne, w tym środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki i kombinezony konieczne do bezpiecznego wykonywania czynności procesowych. W ramach swoich budżetów mają one również zabezpieczone środki na ten cel. Mimo tego powołany Zespół podjął działania w celu zabezpieczenia dostaw niezbędnych środków ochrony od wielu producentów, zmierzając do uzyskania znacznej ilości środków ochronnych, szczególnie maseczek i kombinezonów. Środki te zostały rozdzielone do poszczególnych jednostek prokuratury zgodnie z ich potrzebami.

Zespół monitoruje standardy bezpieczeństwa przeprowadzania czynności procesowych z osobami, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zakażenia koronawirusem.

Procedury przeprowadzenia oględzin zwłok, jak i innych czynności procesowych są wskazane w przepisach kodeksu postępowania karnego. Obecnie czynności te są przeprowadzane z zachowaniem odpowiednich środków sanitarnych.

Natomiast w przypadku sekcji zwłok są one przeprowadzane w placówkach medycyny sądowej i to lekarze przeprowadzający czynność decydują o zastosowaniu wszystkich niezbędnych środków ochrony sanitarnej. Nie jest wymagane wprowadzanie dodatkowych procedur, ponieważ już obowiązujące zakładają, że w każdym przypadku osoby dokonujące sekcji i w nich uczestniczące mogą mieć do czynienia ze zmarłym będącym nosicielem chorób zakaźnych.

W związku z rozwojem sytuacji związanej z epidemią Prokurator Krajowy pozostaje w całodobowym kontakcie z Prokuratorami Regionalnymi.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-03-27
Data udostępnienia informacji: 2020-03-30
Liczba odsłon: 15 756