poniedziałek, 25 października 2010

Konferencja nt. Konwencji ONZ przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej.

Konferencja nt. Konwencji ONZ przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej.

W dniach 18 do 22 października 2010 roku w Wiedniu odbyła się V sesja  Konferencji Państw Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej. W skład polskiej  delegacji  weszli: Pani Marzena Kowalska - Zastępca Prokuratora Generalnego, jako przewodnicząca delegacji i Pan Zbigniew Górszczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.

W dniach 18 do 22 października 2010 roku w Wiedniu odbyła się V sesja Konferencji Państw Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej. W skład delegacji polskiej weszli: Pani Marzena Kowalska – Zastępca Prokuratora Generalnego, jako przewodnicząca delegacji i Pan Zbigniew Górszczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.

Pierwszego dnia konferencji (18 października 2010 r.) odbył się segment Wysokiego Szczebla, który był poświęcony dyskusji nad nowymi i powstającymi formami przestępczości oraz znaczeniem w tym aspekcie rozszerzenia procesu ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej wraz z protokołami dodatkowymi.

Wczasiedebaty w ramach segmentu Wysokiego Szczebla, Zastępca Prokuratora Generalnego – Pani Marzena Kowalska wygłosiła przemówienie, w którym podkreśliła wkład Polski w opracowanie ramowego (wstępnego) projektu konwencji oraz aktywny udział polskich ekspertów w negocjacjach i pracach nad jej uchwaleniem.

W swoim wystąpieniu zaakcentowała również znaczenie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej na płaszczyźnie zwalczania jej nowych form, a zwłaszcza: przestępstw z wykorzystaniem Internetu, w tym pornografii dziecięcej, handlu ludźmi, prania pieniędzy, przemytu broni palnej, nielegalnego handlu dobrami kultury, piractwa morskiego, przestępstw przeciwko środowisku i innych.

Pani Prokurator Marzena Kowalska wskazała też na znaczenie instrumentów prawnych przewidzianych w Konwencji w związku ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej (współpraca międzynarodowa, wzajemna wymiana informacji, ekstradycja, konfiskata i zajęcie mienia) oraz na istotność implementacji Konwencji przez wszystkie kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako drogi służącej efektywnemu zapobieganiu, ściganiu i zwalczaniu przestępczej aktywności.

Konferencja była także okazją do spotkania Zastępcy Prokuratora Generalnego z osobami reprezentującymi Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych w Wiedniu Radcą Ministrem – Panem Przemysławem Wyganowskim i Radcą – Panią Dominiką Krois oraz Panem dr. hab. Sławomirem Redo z Sekretariatu ONZ. Podczas spotkania omówiono problematykę związaną ze stosowaniem Konwencji i implementowaniem protokołów uzupełniających.

Segment Wysokiego Szczebla był drugim w tym roku spotkaniem upamiętniającym dziesiątą rocznicę przyjęcia Konwencji. W dniu 17 czerwca 2010 roku w Nowym Jorku odbyło się specjalne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, w którym także uczestniczyła delegacja Prokuratury Generalnej.

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 listopada 2000 roku. Natomiast w dniu 12 listopada 2001 roku Polska ratyfikowała Konwencję (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158) oraz protokoły uzupełniające (dodatkowe):

– o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160),

– przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 162),

– przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją (Dz. U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2120).

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-10-25
Data udostępnienia informacji: 2010-10-25
Liczba odsłon: 1 421