wtorek, 23 października 2018

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej

Konferencja Państw Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w dniach 15 - 19 października 2018 roku w Wiedniu obradowała w sprawie Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej (UNTOC).

Tematem obrad były aktualne problemy pojawiające się na tle ścigania międzynarodowych, zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w pranie pieniędzy, handel ludźmi, nielegalny obrót bronią i amunicją, jak również cyberprzestępczość. Konferencja kontynuowała również prace nad stworzeniem kompleksowego mechanizmu przeglądu implementacji UNTOC w państwach, które są jej sygnatariuszami.

W delegacji Polski na obrady Konferencji Państw Stron polską prokuraturę reprezentował  prokurator Jacek Łazarowicz z Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej  została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ 15 listopada 2000 roku i weszła w życie 29 września 2003 roku. Jej stronami jest 189 państw.

Polska podpisała Konwencję 12 grudnia 2000 roku, a do jej ratyfikacji doszło 12 listopada 2001 roku. Konwencję uzupełniają trzy protokoły dodatkowe: Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi, Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i handlowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją. Polska ratyfikowała pierwszy i drugi protokół 26 września 2003 roku. Protokół trzeci został podpisany 12 grudnia 2002 roku.

Konwencja wraz z protokołami dodatkowymi reguluje w sposób kompleksowy problematykę prewencji, ścigania i karania przestępczości zorganizowanej. Zobowiązuje ona państwa strony do penalizacji m.in.: udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, prania pieniędzy, handlu ludźmi, przemytu migrantów oraz nielegalnej produkcji i obrotu bronią palną i amunicją.

Konwencja nakłada również na Państwa Strony obowiązek ustanowienia odpowiedzialności osób prawnych za udział w przestępstwach, jak również zawiera szereg regulacji dotyczących współpracy międzynarodowej oraz wykorzystania specjalnych technik dochodzeniowo-śledczych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-23
Data udostępnienia informacji: 2018-10-23
Liczba odsłon: 1 455