poniedziałek, 25 października 2010

Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej

Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej

Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej - to tytuł sesji naukowej, która odbyła się w czwartek (21 października 2010 r.) w Prokuraturze Generalnej w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji.    Sesję naukową otworzyła swoim wystąpieniem, Zastępca Prokuratora Generalnego - Pani Marzena Kowalska, która m.in. podkreśliła: mediacja – obok naprawienia szkody – jest kluczową instytucją sprawiedliwości naprawczej, czyli realizowania polityki karnej nastawionej na ochronę interesów ofiar przestępstw, która współcześnie charakteryzuje większość systemów wymiaru sprawiedliwości karnej na świecie. 

Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej – to tytuł sesji naukowej, która odbyła się w czwartek (21 października 2010 r.) w Prokuraturze Generalnej w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Sesję naukową otworzyła swoim wystąpieniem, Zastępca Prokuratora Generalnego – Pani Marzena Kowalska, która m.in. podkreśliła: mediacja – obok naprawienia szkody – jest kluczową instytucją sprawiedliwości naprawczej, czyli realizowania polityki karnej nastawionej na ochronę interesów ofiar przestępstw, która współcześnie charakteryzuje większość systemów wymiaru sprawiedliwości karnej na świecie.

pełny tekst wystąpienia

Autorzy referatów i wystąpień m.in.: prof. Ewa Bieńkowska, prof. Cezary Kulesza, dr Wojciech Zalewski oraz prokurator Lidia Mazowiecka byli zgodni, że aktualny stan prawny dotyczący mediacji nie sprzyja pokrzywdzonemu, tylko podejrzanemu, a dane statystyczne pokazują, że mediacja nie jest stosowana.

dane o mediacji prokuratorskiej

W czasie sesji szczególnie podkreślona została konieczność wprowadzenia zasady poufności mediacji. W obecnym stanie prawnym mediator może być przesłuchiwany na temat faktów, o których dowiedział się podczas spotkania mediacyjnego.

Uczestnicy sesji wskazali również na konieczność odbierania przez prokuratora zgody na mediację od stron konfliktu karnego,zanim podejmie decyzję o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego. W związku z tym, krytyce poddano próbę przerzucenia tego obowiązku na mediatora i podobnie jak próbę przerzucania na mediatora obowiązku informowania stron o istocie i konsekwencjach udziału w postępowaniu mediacyjnym.

Dyskusja uczestników sesji uświadomiła, że obowiązujące regulacje prawne nie gwarantują właściwego rozumienia i stosowania mediacji i dlatego wymagają natychmiastowej zmiany.

W trakcie sesji przedstawione zostały również w postaci monologu informacje ogólne o mediacji oraz odrębnie informacji dla osoby pokrzywdzonej i dla podejrzanego.

monolog dla prokuratora

monolog dla podejrzanego

monolog dla pokrzywdzonego

Sesja naukowa była również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu ogłoszonego przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na pracę pt. „Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego?”.

Laureatami konkursu zostali:

I. miejsce: Pan Cezary Kąkol – prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach

II. miejsce: Pani Marta Wysocka – Fronczek – doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN

III. miejsce: Pani Anna Tombek – Knigawka – pracownik cywilny Prokuratury Generalnej i Pan Wojciech Kotowski – sekretarz redakcji „Prokuratura i Prawo”

Nagrody dla trzech najlepszych prac zostały ufundowane przez Prezesa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

Prace te zostaną również opublikowane w miesięczniku „Prokuratura i Prawo”, a w skróconej wersji również w innych publikatorach tj. periodyku „Mediator” wydawanym przez Polskie Centrum Mediacji i ogólnopolskim czasopiśmie wydawanym z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji – „Kurier Mediacyjny”.

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-10-25
Data udostępnienia informacji: 2010-10-25
Liczba odsłon: 1 949