wtorek, 29 października 2019

Międzynarodowa konferencja poświęcona kryptowalutom w cyberprzestępczości

Międzynarodowa konferencja poświęcona kryptowalutom w cyberprzestępczości

W siedzibie Prokuratury Regionalnej w Katowicach (28 października 2019 roku) odbyła się zorganizowana przez Prokuraturę Krajową międzynarodowa konferencja pt. „Kryptowaluty w cyberprzestępczości. Międzynarodowa wymiana doświadczeń”.

Spotkali się prokuratorzy i eksperci z wielu państw

Konferencji przewodniczył I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.
Udział wzięli w niej między innymi: Thomas Goger Naczelny Prokurator przy Sądzie Krajowym w Bambergu Balázs Garamvölgyi – Zastępca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Wegier , Pani Eleiis Rattam z Prokuratury Generalnej Estonii, Pan Kristaps Bresis- Prokurator Biura Ścigania Przestępczości Finansowej i Ekonomicznej Prokuratury Generalnej Łotwy, Branislav Bohacik Prokurator Prokuratury Generalnej Słowacji – Departament Spraw Międzynarodowych, podinsp. Adama Nikolin Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Jean-Christophe Le Toquin oraz Kamil Góra – przedstawiciel DataWalk.
Wśród zaproszonych gości był również prof. Andrzej Zybertowicz doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wystąpienie Prokuratora Krajowego otworzyło konferencję

Otwierając konferencję Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podkreślił, iż „Jeszcze kilka lat temu przestępczość kryptowalutowa stanowiła zagadnienie ciekawe, ale nieco egzotyczne, dyskutowane jedynie w wąskim gronie specjalistów i pasjonatów nowych technologii. Dzisiaj kryptowaluty stały się nieodłącznym modus operandi wielu czynów zabronionych popełnianych z wykorzystaniem internetu.

Doświadczenia w walce z cyberprzestępczością

Uczestnicy konferencji podzielili się doświadczeniami w walce z cyberprzestępczością z wykorzystaniem kryptowalut w różnych krajach.
Przedstawiciel Prokuratury Krajowej prokurator Paweł Opitek przedstawił analizę przestępczości kryptowalutowej w Polsce. Wynika z niej, że liczba omawianych przestępstw ciągle rośnie. Spośród wszystkich czynów zabronionych popełnianych na tym polu ponad 72% dotyczy oszustw (art. 286 kk), oszustw „komputerowych” (art. 287 kk), hakingu (art. 267 kk) i prania pieniędzy (art. 299 kk). W swoim wystąpieniu prokurator Paweł Opitek podkreślił, że coraz więcej przestępstw ukierunkowanych na osiągnięcie zysku będzie popełnianych w cyberprzestrzeni, co stanowi wyzwanie dla organów ścigania.
Thomas Goger – Naczelny Prokurator przy Sądzie Krajowym w Bambergu (Niemcy) podkreślił znaczenie analizy kryminalnej dotyczącej śledzenia transakcji kryptowalutowych, która warunkuje skuteczną walkę z cyberprzestępczością. Przedstawiciel prokuratury niemieckiej odwołał się do sukcesu policji, jakim było zamknięcie w tym roku platformy do „prania” kryptowalut o nazwie Bestmixer: przestępcy wykorzystali ją wcześniej do wyprania ponad 200 milionów USD.
W wystąpieniu pt. „Przechwytywanie kryptowalut, węgierska analiza przypadku” Balazs Garamvölgyi – Zastępca Dyrektora Departamentu do Walki z Korupcją i Przestępczością Zorganizowaną w Prokuraturze Generalnej Węgier nakreślił ciekawy przypadek zorganizowanej grupy przestępczej, która sprzedawała narkotyki za kryptowalutę. Sprawców udało się zatrzymać dzięki zaawansowanym działaniom operacyjno-rozpoznawczym co pokazuje, jak ważną rolę odgrywają czynności przedprocesowe w skomplikowanych sprawach dotyczących cyberprzestrzeni.
Prokurator Kristap Bresis z Biura Ścigania Przestępczości Finansowej i Ekonomicznej łotewskiej Prokuratury Generalnej podkreślił duże znaczenie konferencji zorganizowanej w Katowicach dla wymiany doświadczeń w zwalczaniu przestępczości kryptowalutowej.
Natomiast w Słowacji nadużycia związane z bitmonetami są poważnym problemem. Tamtejsza prokuratura już od kilku lat prowadzi działania organizacyjno-edukacyjne mające na celu skuteczne ścigania sprawców nadużyć. Mówił o tym Branislav Bohacik – prokurator z Departamentu Spraw Międzynarodowych w Prokuraturze Generalnej Słowacji. Pan Branislav Bohacik skupił się przede wszystkim na kwestii zabezpieczania przejętych od przestępców jednostek kryptowaluty. Chodzi m.in. o kwestie techniczne związane z przechowywaniem cyfrowych wartości majątkowych oraz ich zamianą na pieniądz fiducjarny.
Polską policję reprezentował podinsp. Adam Nikolin – Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W jego wystąpieniu omówione zostały m.in. wektory ataków na infrastrukturę teleinformatyczną do przechowywania kryptowalut. Podinspektor Adam Nikolin podsumował swoje wystąpienie, że najlepszym sposobem przeciwdziałania przestępczości jest przestrzeganie zasad cyberbezpieczeństwa. Na przykład w przypadku ataku ransomware, każdy powinien dysponować kopią zapasową ważnych danych informatycznych, co chroni przed ich utratą.
Jean-Christophe Le Toquin – przedstawiciel CyAN z Francji wygłosił prezentację pt. „Kryptowaluty i terroryzm, czego możemy się nauczyć z globalnej współpracy przeciwko terroryzmowi?”. Dostępne analizy wskazują, że na chwilę obecną terroryści dopiero uczą się wykorzystywać waluty cyfrowe w swojej działalności, ale w przyszłości – wraz ze wzrostem popularności bitmonet – waluty takie będą zapewne coraz intensywniej angażowane do nielegalnych działań.

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Zamykając konferencję Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wyraził głębokie przekonanie, że to zorganizowane przez Prokuraturę Krajową spotkanie przyczyni się do wypracowania mechanizmów niezbędnych do skutecznej walki z cyberprzestępczością kryptowalutową, zarówno w zakresie metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, jak i propozycji niezbędnych zmian legislacyjnych.
Informacje przedstawione w trakcie konferencji prowadzą do wniosku, że przestępczość kryptowalutowa stanowi poważny problem dla organów ścigania w całej Europie przy czym jej obraz w poszczególnych krajach jest podobny. Potwierdza to tezę, że mamy do czynienia ze zjawiskiem globalnym i tylko wspólna walka i kooperacja międzynarodowa przeciwko przestępczości kryptowalutowej może przynieść pozytywne skutki.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-10-29
Data udostępnienia informacji: 2019-10-29
Liczba odsłon: 3 248