czwartek, 04 października 2018

Narada służbowa z udziałem Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego

Narada służbowa z udziałem Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego

W dniach 2 - 3 października 2018 roku odbyła się narada Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego i kierownictwa Prokuratury Krajowej z naczelnikami Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, prokuratorami regionalnymi oraz z prokuratorami okręgowymi.

Narada była poświęcona przede wszystkim ocenie funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Omówiono na niej bieżące problemy oraz wyzwania stojące przed prokuraturą w najbliższym czasie.

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podziękował prokuratorom za duże zaangażowanie w pracy i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.

Prokuratura musi zapewnić bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa społecznego. W dużej mierze zależy to od ciężkiej pracy i zaangażowania wszystkich prokuratorów – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Prokurator Generalny przedstawił również informacje o trwających pracach legislacyjnych dotyczących między innymi zmian przepisów kodeku karnego oraz kodeksu postępowania karnego.

W swoim wystąpieniu Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zwrócił uwagę na poprawę wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w stosunku do I półrocza 2017 roku. Miało to miejsce przy pozostającej bez zasadniczych zmian ilościowych w obsadzie kadry orzeczniczej oraz dalszym znaczącym wzroście wpływu spraw karnych – z ok. 485 tysięcy do ponad 570 tysięcy, administracyjnych – z 23 963 do 26 002 i cywilnych – z 43 313 do 51 031, a w konsekwencji zwiększenia obciążenia pracą prokuratorów i asesorów w prokuraturach rejonowych.

Prokurator Krajowy zwrócił ponadto uwagę, że znacząco zwiększyła się ilość i wysokość zabezpieczonego mienia. Liczba postanowień wzrosła z 17 442 do 21 287, zaś łączna kwota faktycznie zabezpieczonego mienia z 212 713 000 złotych do 630 210 000 złotych.

Stanowi to kontynuację pozytywnego procesu od końca 2016 roku. W tym aspekcie w lipcu 2018 roku Zespół Zadaniowy do spraw opracowania metodyki postępowania w związku z zabezpieczeniem majątkowym, działający w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 – 2020” zakończył prace nad Metodyką zabezpieczeń majątkowych. Została ona już rozesłana do wszystkich prokuratur regionalnych – powiedział Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

W swoim wystąpieniu Prokurator Krajowy zwrócił także uwagę na osiągnięte sukcesy. Wśród nich wymienił między innymi zwiększoną ilość aktów oskarżenia skierowanych do sądów, zwiększoną ilość skutecznych wniosków o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, utrzymanie dobrego wskaźnika uniewinnień oraz zwiększoną ilości skutecznych środków odwoławczych.

Zmieniła się filozofia pracy prokuratorów. Prokuratorzy wrócili do pracy śledczej. Konieczne jest duże zaangażowanie prokuratorów w pracę zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Dane statystyczne za ostatni okres pozwalają na stwierdzenie, że od momentu reformy prokuratury w 2016 roku coraz bardziej widoczne są pozytywne aspekty pracy prokuratorów – powiedział Bogdan Święczkowski.

Obecnym na nardzie prokuratorom Prokurator Krajowy zwrócił również uwagę na niedociągnięcia i zasygnalizował konieczność ich szybkiego wyeliminowania.

W trakcie narady poruszono też inne kwestie dotyczące funkcjonowania prokuratury, jak choćby problematykę informatyzacji, zabezpieczenia siedzib czy organizacji szkoleń zawodowych.

Podczas narady Prokurator Generalny oraz Prokurator Krajowy podziękowali za duże zaangażowanie i dobrą współpracę z prokuraturą przedstawicielom służb takich jak Policja, CBŚP, CBA, ABW, Służba Więzienna oraz przedstawicielom służb podległych Ministrowi Finansów.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-04
Data udostępnienia informacji: 2018-10-04
Liczba odsłon: 2 711